Ilmoittautuminen

ILMOITTAUTUMINEN

Logo-Kit-Eldis2020-09

Eldis 22 -leirille ilmoittaudutaan Hakassa 1.10.2021–31.3.2022.

Tervetuloa Eldis 22 -leirille!

Leirimaksu

Leirimaksu on 170€/hlö.

Hintaan sisältyy maittavat leiriateriat, laadukasta koulutusta, mielekästä vapaa-ajan ohjelmaa sekä tietenkin leiripaita. Ennen vuodenvaihdetta ilmoittautuneille on lisäksi luvassa leirille saavuttaessa yllätyslahja.

Alle 7-vuotiaat skidit brankkarit leireilevät Eldis 22 -leirillä koko viikon hintaan 50€/hlö vanhempiensa kanssa.

Jos ei pääse mukaan koko viikoksi, voi osallistua vaikka vain yhdeksi tai muutamaksi päiväksi päivähintaan 35€/hlö. Tämä hinta ei sisällä leiripaitaa.

Mihin leirimaksu käytetään?

Leirimaksu käytetään kokonaisuudessaan leirin kustannuksien kattamiseen.

Yhden leiriläisen arvioitu kustannus Eldis22 leirillä on noin 270 euroa.

Joka tarkoittaa sitä, että lähes 40 % leirimaksusta on saatu tukena palokuntatyölle muun muassa Palosuojelurahastosta ja Jenny ja Antti Wihurin rahastosta!

Haluatko vaikuttaa leiriin?

Leiriorganisaatio ottaa mielellään vastaan parannusehdotuksia, ideoita, ajatuksia ja palautetta!

Anna ideasi kuulua nuortenideat.fi sivustolla

tai ota meihin yhteyttä!

Leirimaksu jakautuu leirillä seuraavasti:

Keittiö 22 %
Huolto 19 %
Yleiset kulut 18%
Koulutus ja kansainvälisyys 13 %
Viestintä 9 %
Ohjelma 7 %
Turvallisuus 5%
Leiritoimikunta ja leirin johto 5 %
Toimisto 2 %

Leirin säännöt, ilmoittautumis-, peruutus ja osallistumisehdot

Leirisäännöt

Tavoite

Leirin sääntöjen ja ohjeiden tavoitteena on huolehtia kaikkien leirille osallistuvien turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

Sääntöjen soveltaminen

Leirin säännöt koskevat kaikkia leirille osallistuvia, niin toimihenkilöitä kuin nuoria ja vieraita. Leirille osallistumalla sitoudut noudattamaan leirisääntöjä.

Sääntöjen rikkominen

Leirin sääntöjen rikkomiseen puututaan aina. Rangaistukset riippuvat teon vakavuudesta ja toistuvuudesta.  Rangaistuksia ovat kuuleminen, varoitus ja poistaminen leiriltä. Edellä mainituista rangaistuksista ilmoitetaan aina palokunnan vastuuhenkilölle, tarvittaessa palokunnalle tai vanhemmille. Kahdesta varoituksesta seuraa leiriltä poistaminen. Päätöksen leiriltä poistamiseen tekee leiripäällikkö ja turvapäällikkö tai heidän nimetyt varahenkilönsä. Leiriltä poistaminen tapahtuu asianomaisen omalla kustannuksella.

Järjestyksen valvonta

Leirialueen turvallisuudesta vastaa poliisin asettamat järjestyksenvalvojat. Leirillä sovelletaan kokoontumislakia sekä lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Käyttäytyminen leirillä
 • Toisen omaisuuteen kajoaminen on kielletty.
 • Kiusaaminen on kielletty. Mahdollisiin kiusaamistapauksiin tulee puuttua heti.
 • Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja jokaisella on velvollisuus kunnioittaa toisen rajoja.
 • Päihteet leirin aikana on kielletty. Tupakointi sallittu vain merkityillä paikoilla.
 • Ala-ikäisen leiriläisen poistuminen leirialueelta ilman palokunnan vastuuhenkilön lupaa on kielletty.
 • Leirillä huolehditaan hyvästä hygieniasta.
 • Leiritunniste pitää olla koko ajan mukana.
 • Leirialueelle ei saa päästää ulkopuolisia. Ulkopuolisten henkilöiden havainnoista ilmoitetaan leirin turvaan.
Leirialueen järjestys
 • Hiljaisuuden aikaa tulee kunnioittaa.
 • Leirialueella liikkuessa täytyy huomioida muut.
 • Tulenteko on sallittu vain luvalla, tämä koskee kaikkia lämmityslaitteita.
 • Rakenteiden turvaetäisyys on vähintään neljä metriä.
 • Moottoroiduilla ajoneuvoilla liikkuminen on luvanvaraista. Ainoastaan toimihenkilöillä on oikeus käyttää moottoroimattomia kulkuvälineitä.
 • Lemmikkieläimien tuominen kielletty.
Viranomaisille lähetettävät tarkentavat säännöt

Järjestyksenvalvonnan toimivallan mahdollistamiseksi viranomaisille toimitetaan yksilöidyt tarkennetut toimintaohjeet, jotka jokainen leiriläinen saa tarvittaessa käyttöönsä Turvan päivystäjältä.

Ilmoittautumisehdot

Ilmoittautuminen tapahtuu 1.10.2021–31.3.2022 Hakan kautta. Ilman palokuntaa osallistuvat yksittäisten leiriläiset, rippikoululaiset ja ne palokunnat, jotka eivät käytä Hakaa, ilmoittautuvat erillisen linkin kautta leirin verkkosivuilla osoitteessa www.eldis22.fi. Muita ilmoittautumisia ei huomioida.

Leirimaksu sisältää leirin ruokailut, ohjelman, koulutuksen ja leiripaidan. Leiripaita ei sisälly päiväleirihintaan eikä päiväkotilapsille.

Leiri-ilmoittautuminen on sitova.

Leirimaksut laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Leirimaksut on suoritettava eräpäivään mennessä. Leiripaikka varmistuu vasta, kun leirimaksu on suoritettu.

Osallistumisehdot

Palokuntanuorten Eldis 22 -leiri on päihteetön ja syrjinnästä vapaa leiri. Jokainen leiriläinen sitoutuu kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti ja noudattamaan leirin sääntöjä ja ohjeita.

Ilmoittautumisen yhteydessä jokainen leiriläinen antaa suostumuksensa leiri-ilmoittautumista koskevaan henkilötietojen käsittelyyn (lue lisää tietosuojaselosteesta) ja hyväksyy leirin peruutusehdot.

Kuvaamme tapahtumassamme kuva- ja videomateriaalia Eldis 22 -leirin ja palokuntanuorisotoiminnan viestintä- ja markkinointikäyttöön. Palokuntanuorisotoimintaa kuvataan mahdollisimman monimuotoisesti, aidosti ja toiminnanläheisesti. Valokuvissa esiintyvät ihmiset esitetään aina myönteisessä asiayhteydessä. Leirillä otettuja kuvia ja videoaineistoja voidaan käyttää Eldis 22 -leirin ja palokuntanuorisotoiminnan viestinnässä ja markkinoinnissa, kuten leiritoiminnan sosiaalisen median kanavissa ja nettisivuilla. 

Kuvia ja videoita käyttävät Finlands Svenska Brand -och Räddningsförbund, Helsingin Pelastusliitto ja Uudenmaan Pelastusliitto. Kuvat voidaan tallentaa edellä mainittujen liittojen kuva-arkistoihin. 

Osaston vastuuhenkilö: Selvitä näitä lupapohjia (lataa kuvauslupapohja Word-tiedosto/ leirin ilmoittautumislomake Nuori Word-tiedosto ja Toimihenkilö Word-tiedosto) hyödyntämällä ennen nuorten ilmoittamista leirille, että nuorten huoltajilta on valokuvauslupa. Mikäli lupaa ei ole, voidaan ilmoittautumisen yhteydessä jättää hyväksyminen myöntämättä. 

HUOM! Olemme päivittäneet valokuvauslupakäytäntöä ja nyt ilmoittautumisen yhteydessä valokuvausluvan hyväksymisen voi jättää hyväksymättä.  

Mahdolliset kuva- ja videoaineistojen käyttöä koskevat kysymykset tehdään kirjallisesti viestintäpäällikölle (juuso.gardemeister@eldis22.fi).

Leiriltä poistaminen ja poistuminen

Tilanteessa, jossa osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen ja/tai muille leiriläisille, voidaan täysi-ikäinen osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti kesken leirin eikä osallistumismaksua tällöin palauteta. Alaikäisen osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan hänet pois leiriltä, eikä tällöinkään osallistumismaksua palauteta.

Alkoholin tai huumausaineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen leirialueella tai muutoin leirin aikana on ehdottomasti kielletty. Kieltoon sisältyy myös päihtyneenä leirille saapuminen sekä muu päihtyneenä esiintyminen. Alkoholin tai huumeiden hallussapitoon ja nauttimiseen puututaan välittömästi. Alaikäisten alkoholin tai huumausaineiden käytön tai hallussapidon kohdalla asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus sekä otetaan yhteys huoltajiin ja pyydetään heitä hakemaan osallistuja kotiin. Osallistumismaksua ei palauteta edellä kuvatuissa tilanteissa. Täysi-ikäisen osallistujan kohdalla hänet lähetetään kotiin omakustanteisesti kesken leirin eikä osallistumismaksua palauteta.

Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina myös poliisille.  

Mikäli osallistuja keskeyttää leirin omalla tai huoltajan päätöksellä, ei osallistumismaksua palauteta.

Leirin peruutusehdot

Ilmoittautumisajan jälkeen (31.3.2022) ilmoittautumisen voi perua alla olevissa tapauksissa. Peruminen tehdään lähettämällä sähköpostia ja alla mainitut liitteet leiritoimistoon (toimisto@eldis22.fi).

 • Kesätyö tai -loma: Jos saat kesätyöpaikan tai työsi ajoittuvat lomatoiveistasi huolimatta leirin ajalle, voit perua osallistumisesi viimeistään 31.5.2022. Maksun palautuksen edellytyksenä on virallisen työsopimuksen tai työnantajan todistuksen esittäminen, jolloin leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
 • Sairastuminen: Jos sairastut, maksun palautuksen edellytyksenä on lääkärintodistuksen esittäminen, jolloin leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

Leiriosallistumisen siirtäminen on mahdollista toiselle palokuntalaiselle 31.5.2022 asti.

Korona

Koronaviruksesta suoraan tai epäsuoraan johtuvista syistä tai sen leviämisen torjumiseksi, Uudenmaan Pelastusliitto ry:llä on oman harkintansa mukaan oikeus (1) muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa, sekä (2) keskeyttää tapahtuma. Lisäksi mikäli tapahtuma ei ole kohtuullisin järjestelyin muutettavissa tai siirrettävissä, tai se ei ole koronaviruksen etenemisvaiheesta johtuen tarkoituksenmukaista tai turvallista, leirin järjestäjillä on oikeus peruuttaa tapahtuma. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä, sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este/ leirin peruuntuminen muulla syyllä kuin korona. Uudenmaan Pelastusliitto ry ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu Uudenmaan Pelastusliitto ry kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Uudenmaan Pelastusliitto ry ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia Uudenmaan Pelastusliitto ry ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, kuten esimerkiksi sota, kapina, globaali pandemia (pois lukien koronaviruspandemia), suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa. Näihin tilanteisiin lukeutuvat myös erityisesti tapahtuman kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuneen luonnonilmiön, kuten metsäpalon tai hirmumyrskyn aiheuttamat vahingot, jotka estävät tapahtuman järjestämisen. Tällaisessa tilanteessa Uudenmaan Pelastusliitto ry:llä on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma tai muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä, sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta.

Vieritä ylös
Skip to content