Avoimet tehtävät

Rakennusvastaava/ Byggnadsansvarig

Eldis 22
Julkaistu
20.1.2021
Toimiala
Huolto  
Hakuaika
20.01.-10.02.2021

Kuvaus

Oletko Sinä meidän Rakennusvastaava?  

Rakennusvastaavana toimit huollon toimialalla, tiiviissä yhteistyössä huoltopäällikön, palvelukeskuksen, huollon varapäällikön sekä muiden huollon osa-alueiden kanssa.

Rakennusvastaavana tehtävääsi kuuluu vastuut leirin eri rakennuksista, rakennelmista sekä näiden tilaamisesta ja rakentamisesta leirille sekä eri osa-alueiden sähköistyksestä leirialueen osalta. Toimit tiiviissä yhteistyössä erityisesti yleishuoltovastaavan kanssa, ja monet toimistanne liittyvätkin tiukasti toisiinsa.

Luot tehtävässä allesi organisaation, jonka kanssa luomme yhdessä koko huollon toimialan kanssa yhden parhaista palokuntaleiristä!

Tarvitset ehdottomasti:

 • organisointitaitoja 
 • kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta 
 • huumorintajua 
 • kekseliäisyyttä 
 • kykyä tulla toimeen muun huolto-organisaation kanssa 

Toivomme:  

 • osaamista huolto-toiminnoista tai vastaavasti kuvatuista tehtävistä 
 • ymmärrystä rakentamisen perusasiosta, sähköjärjestelmistä sekä eri taloteknisten asioiden yhteensovittamisesta. 
 • osaat käyttää tietokonetta, älypuhelinta sekä muita laitteita joiden kanssa tulet työskentelemään muodostamasi ryhmän kanssa 

Voit olla:  

 • minkä ikäinen tahansa 
 • puhut Suomea, sekä mahtavaa jos myös muitakin kieliä
 • minkä taustainen vaan   

Tärkeintä on halu ja motivaatio oppia lisää huollosta ja kokeilla rohkeasti uusia asioita. Sinulla pitää olla ehdottomasti myös aikaa sitoutua tähän tehtävään. Pääset osaksi Huollon huippuporukkaa ja sinun näkemyksiäsi kuunnellaan tarkasti. 

Saat tästä tehtävästä erinomaista kokemusta suurleirin järjestämisestä sekä lisättyä osaamistasi rakennusvastaavana toimimisesta. Saat osallistumisestasi todistuksen suosittelujen kera.

Valintaprosessi   

Rakennusvastaavan työtehtävä alkaa vuoden 2021 keväällä, ja loppuu vuonna 2022 leirin jälkeen syksyllä. Hakijat haastatellaan, ja valinta tehdään tämän jälkeen mahdollisimman pian. Kerro hakemuksessasi kuka olet ja miksi olisit paras valinta tähän tehtävään. 

Kannustamme kaikenikäisiä ja taustaisia henkilöitä hakemaan leirin vastuutehtäviä.

Hae tätä tehtävää 10.2.2021 mennessä.

Kerron mielelläni lisää,   

 

Veikko Pullinen 

huoltopäällikkö 

veikko.pullinen@eldis22.fi 

+358 40 124 5343 

***

BESKRIVNING

 

Är DU vår byggnadsansvarig? 

Du jobbar inom verksamhetsområdet underhåll i nära samarbete med underhållschefen, vice underhållschefen, servicecentralen och de andra verksamhetsområdena.

Som byggnadsansvarig har du ansvaret för lägrets olika byggnader, konstruktioner, beställningar och byggande av dessa samt för elektrifieringen av de olika verksamhetsområdena. Du verkar i nära samarbete speciellt med den som ansvarar för det allmänna underhållet och många av era olika verksamheter tangerar varandra mycket nära.

Du skapar en egen organisation som tillsammans med de övriga inom underhållet skapar ett av de bästa brandkårsungdomslägren. 

Du behöver absolut: 

 • organisationsförmåga 
 • förmåga att tänka utanför ”boxen” 
 • sinne för humor 
 • uppfinningsrikedom 
 • förmåga att komma överens med den övriga underhållsorganisationen 

 Vi önskar oss: 

 • kunskaper i underhållsarbete eller motsvarande verksamhet enligt beskrivningen 
 • kännedom om grundläggande byggande, elsystem samt om sammanjämkande av olika byggnadstekniska system 
 • kunskaper i hantering av datorer, smarttelefoner och övrig utrustning som du tillsammans med din grupp kommer att arbeta med 

 Du kan: 

 • vara ung eller gammal 
 • prata finska men prima om du också kan andra språk 
 • ha vilken bakgrund som helst 

Det viktigaste är lusten och motivationen till att lära sig mera om underhållet och en vilja att modigt pröva på nya uppgifter. Du skall också verkligen ha tid att förbinda dig till detta uppdrag.

Du kan bli en del av ett toppen underhållsteam och man kommer noga att lyssna på dina idéer.

Du får en utomordentligt bra erfarenhet hur man ordnar ett storläger samt mera kunskaper i att jobba som byggnadsansvarig. Du kommer att få ett arbetsintyg med rekommendationer över utfört arbete.

Urvalsprocessen 

Uppdraget som byggnadsansvarig gäller från våren 2021 ända till hösten 2022. De sökande kommer att intervjuas och valet görs så fort som möjligt efter detta. I din ansökan skall du berätta vem du är och varför just du är det bästa valet för detta uppdrag.

Vi uppmuntrar personer av alla åldrar och bakgrund att ansöka om ansvarsuppgifter för lägret.

Skicka in din ansökan senast 10.02.2021. 

Jag berättar gärna mera:

Veikko Pullinen 

underhållschef 

veikko.pullinen@eldis22.fi 

+358 40 124 5343  

 

Vieritä ylös
Skip to content