Avoimet tehtävät

Koulutuksen teemamestarit / Utbildnings temamästare

Eldis 22
Julkaistu
24.5.2021
Toimiala
Hakuaika
22.08.2021 asti

Kuvaus

TOIMIALAN ESITTELY

Koulutus on henkilömäärältään suurin toimiala ja sillä on kokonaisvastuu koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Koulutuksen tasapuolisuus, tehokkuus, toimivuus, viihtyvyys ja elämyksellisyys tulevat olemaan suunnittelun keskiössä.

Katso video koulutuksen teemoittamisesta osoitteessa: https://youtu.be/qBVHgmUXc4U

Tämän hetken suunnitelmissa on perustaa teemapuistot seuraavien teemojen ympärille (huom! muutoksia voi tulla suunnittelun edetessä):

• ensiapu
• kodin turvallisuus
• liikenneturvallisuus
• leikit ja kilpailut
• korkealla työskentely
• tieliikennepelastaminen
• sammutustaidot
• viestiliikenne + hätäpuhelu (ko. teemamestari toimii myös viestiliikennekurssin johtajana)
• varautuminen (ko. teemamestari toimii myös varautumiskurssin johtajana)
• vesipelastus (ko. teemamestari toimii myös vesipelastuskurssin johtajana)

Kouluttajakurssin oppilaat toimivat leirillä kouluttajaharjoittelijoina eri teemapuistoissa.  Kouluttajakurssin koulutukset on tarkoitus järjestää etänä ennen leiriä.

TEHTÄVÄN KUVAUS

Haemme koulutukseen teemamestareita, joilla on kokonaisvastuu omasta teemapuistosta. Teemamestarit toimivat vapaaehtoisesti tehtävässään.

Teemamestarin tehtävänä on:
• suunnitella teemapuiston rakenne ja visuaalinen ilme (mahdollisuus sponsoriyhteistyöhön)
• määrittää teemapuistossa tarvittavan kouluttajaresurssin
• suunnitella teemapuiston koulutukset
• suunnitella teemapuiston viikko-ohjelma
• määrittää teemapuistossa tarvittava koulutuskalusto ja niiden lukumäärät
• rekrytoida itselleen varahenkilö
• toteuttaa teemapuiston koulutukset yhdessä kouluttajien ja kouluttajaharjoittelijoiden kanssa

HAKIJALTA ODOTAMME
• eri ikäisten nuorten kouluttajakokemusta
• koulutusten suunnittelukokemusta
• laajaa teeman mukaista tietoa ja taitoa (substanssiosaaminen)
• selkeää suomen kielen kirjoitustaitoa (materiaalit ja ohjeistukset), leiriorganisaatio tarjoaa käännösapua ruotsiksi ja englanniksi
• sitoutumista tehtävään

Eduksi luetaan:

• kokemus kurssinjohtajan, nuoriso-osaston johtajan tai koulutuspäällikön tehtävistä
• muu kielitaito (ruotsi, englanti)

Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme:
• kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta
• yhteistyökykyä ja -halua sekä
• intoa oppia uutta ja kehittää uusia asioita

Suunnittelemme koulutusta ja leiriä videopalavereilla Teamsin avulla sekä ajoittain pääkaupunkiseudulla. Sinulla tulee olla valmius osallistua suunnittelukokouksiin sekä diginä että
ajoittain paikan päällä. Matkakulut korvataan.

Saat tästä tehtävästä erinomaista kokemusta nousujohteisten ja elämyksellisten koulutusten suunnittelusta sekä lisättyä osaamistasi projektinhallinnasta. Saat tehtävän suorittamisesta
todistuksen suosittelujen kera.

Valintaprosessi

Pyrimme rekrytoimaan teemamestarit mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 25.8 mennessä. Olethan siis nopea! Hakijat haastatellaan ja tehtäviä täytetään sopivien
henkilöiden löytyessä.

Teemamestarin tehtävä kestää kesästä 2021 aina leirin loppuun asti. Kerro hakemuksessasi kuka olet ja miksi olisit paras valinta tähän tehtävään. Ilmoita hakemuksen yhteydessä minkä teemapuiston
mestaritehtävää ensisijaisesti haet.

Kerron mielelläni lisää,
Juha Kylmälä
Koulutuspäällikkö
juha.kylmala@eldis22.fi
@belthaxor
+358 40 124 5215
Leirin somekanavat: @palokuntaleirit (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok)
Nettisivut: www.eldis22.fi

***

Bransch presentation

Utbildning är till personantal det största enskilda området och har helhets ansvaret för planering, utförande och rapportering av utbildningen. Utbildningens jämlikhet, effektivitet, funktionalitet, trivsamhet och upplevelsehet kommer att ligga i centrum för planeringen.

https://youtu.be/qBVHgmUXc4U

För tillfället ligger det i planerna att skapa temaparker kring följare teman(obs! ändringar kanske i takt med att planerna framskrider):

 • förstahjälp
 • hemmets säkerhet
 • trafiksäkerhet
 • lekar och tävlingar
 • arbete på höghöjd
 • trafikräddning
 • släckningskunskap
 • radiotrafik + nödsamtal( temamästaren fungerar även som kursledare i kursen för radiotrafik)
 • beredskap (temamästaren fungerar även som kursledare i kursen för beredskap)
 • vattenräddning (temamästaren fungerar även som kursledare i kursen för vattenräddning)

Utbildningskursens kursdeltagare fungerar på lägret som utbildningspraktikanter i de olika temaparkerna.

Utbildningskurserna är tänkta att arrangeras på distans före lägret.

 

Uppgifts beskrivning

Vi söker till utbildningen temamästare, som har helhets ansvaret för sin egen temapark. Temamästarna fungerar frivilligt i sina uppgifter.

Till temamästarnas uppgifter hör:

 • planera temaparkens struktur och visuella utseende (möjlighet till sponsorsamarbete)
 • definiera behövlig utbildar resurs för temaparken
 • planera temaparkens utbildningar
 • planera temaparkens veckoprogram
 • definiera behövlig utbildningsutrustning och mängd för temaparken
 • rekrytera en reservperson för sig själv
 • verkställa temaparkens utbildningar tillsammans med utbildaren och utbildarpraktikanterna

Vi förväntar oss av den sökande

 • erfarenhet av utbildning för olika åldrar
 • erfarenhet av att planera utbildningar
 • bred kunskap i temat såväl teoretiskt som praktiskt( substanskunskap)
 • klar förmåga att skapa texter på finska(material och direktiv), lägerorganisationen erbjuder översättningshjälp till svenska och engelska
 • att man förbinder sig till uppgiften

Till fördel ses:

 • erfarenhet som kursledare, ungdomsavdelningsledare eller skolningschef
 • andra språkkunskaper(svenska och engelska)

Som personliga egenskaper uppskattar vi:

 • förmåga att se utanför boxen
 • samarbetsförmåga och vilja samt
 • ivrighet att lära sig nya saker och att utveckla saker

Vi planerar utbildningen och lägret genom videomöten via Teams och nu som då även i huvudstadsregionen. Du skall ha beredskap att kunna delta i planeringsmötena både på distans och med närvaro vid behov. Resekostnaderna ersättes.

Du får en ypperlig erfarenhet av planering av upplevelserika och stigande utbildningar samt ökat på din egen kunskap i projektledarskap. Du får ett intyg över utfört arbete med rekommendationer.

Valprocess

Vi försöker rekrytera temamästarna så fort som möjligt, dock senast 25.8. Så var snabb! Sökandena intervjuas och platserna fylls efter hand som vi hittar lämpliga personer.

Temamästarnas uppgift sträcker sig från sommaren 2021 och ända tills lägret är slut. Berätta i din ansökan vem du är och varför du skulle vara lämplig för uppgiften. Meddela i ansökan till vilken temapark du i första hand söker till.

Jag berättar gärna mera,

Juha Kylmälä

Utbildningschef

juha.kylmala@eldis.fi

@belthaxor

+358 40 1245215

Lägrets somekanaler: @palokuntaleirit(Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, TikTok)

Websida: www.eldis22.fi

Vieritä ylös
Skip to content