Avoimet tehtävät

Kurssinjohtaja: Toimihenkilökurssi

Eldis 22
Julkaistu
11.1.2022
Toimiala
Hakuaika
31.03.2022

Kuvaus

Nuorilla on oikeus saada leirillä tarvitsemaansa ohjausta!

Koulutus on henkilömäärältään suurin toimiala ja sillä on kokonaisvastuu koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Koulutuksen tasapuolisuus, tehokkuus, toimivuus, viihtyvyys ja elämyksellisyys tulevat olemaan suunnittelun keskiössä. 

Toimihenkilökurssin kautta nuorille tarjotaan kahta eri suuntautumisvaihtoehtoa:

 • 15-17-vuotiaille nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua leirille työskennellen yhdellä haluamallaan toimialalla koko leirin ajan tai
 • 15 vuotta täyttäneet voivat tutustua leirin aikana kattavasti eri toimialoihin

TEHTÄVÄNKUVAUS

Haemme kurssinjohtajaa Toimihenkilökurssille! Kurssinjohtaja toimii vapaaehtoisesti tehtävässään. Tutustu kurssin ikäsuosituksiin ja sisältöihin klikkaamalla tätä.

Kurssinjohtajan tehtävänä on: 

 • luoda myönteinen, mukaansa tempaava, hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri kurssille
 • organisoida ja järjestellä kurssin käytännön asioita
 • sopia nuorten tehtävistä muiden toimialojen kanssa
 • rekrytoida itselleen varahenkilö (kurssin varajohtaja)

HAKIJALTA ODOTAMME 

 • yli 15 vuotiaiden nuorten ohjauskokemusta
 • selkeää suomen kielen kirjoitustaitoa (materiaalit ja ohjeistukset), leiriorganisaatio tarjoaa käännösapua ruotsiksi ja englanniksi 
 • sitoutumista tehtävään

Eduksi luetaan: 

 • kokemus nuorten kouluttamisesta ja ohjaamisesta
 • nuoriso-osaston kouluttajakurssin tai nuoriso-osaston johtajakurssin suorittamista
 • muu kielitaito (ruotsi, englanti) 

Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme: 

 • kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta 
 • yhteistyökykyä ja -halua

Suunnittelemme koulutusta ja leiriä Microsoft Teamsin avulla, johon saat leiriorganisaation tunnukset.

Saat tehtävän suorittamisesta todistuksen.  

  

Valintaprosessi 

Kurssinjohtajien hakuaika 29.9 - 31.3.2022. Hakijat haastatellaan.

Kurssinjohtajan tehtävä kestää keväästä 2022 aina leirin loppuun asti. Kerro hakemuksessasi kuka olet ja miksi olisit paras valinta tähän tehtävään.

 

Kerron mielelläni lisää,

Juha Kylmälä (@belthaxor)

Koulutuspäällikkö 

juha.kylmala@eldis22.fi 

+358 40 124 5215 

 

Leirin somekanavat: @palokuntaleirit (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok)

 

De unga har rätt att få behövlig handledning under lägret!

Utbildningen är till personalantalet den största branschen och ansvarar i sin helhet för planering, utförande och rapportering av utbildningen. Utbildningens jämlikhet, effektivitet, funktionalitet, trivsamhet och upplevelse kommer att ligga i centrum för planeringen.

I funktionärskursen erbjuds två olika inriktnings alternativ:

• 15-17 år fyllda erbjuds möjligheten att arbeta i en önskad bransch under hela lägret eller

• 15 år fyllda kan mångsidigt bekanta sig med de olika branscherna

 

UPPGIFTSBESKRIVNING

Vi söker en kursledare för Funktionärskursen! Kursledaren fungerar på frivillig bas i sin uppgift. Fördjupa dig i ålders rekommendationerna för kursen och innehåll här.

Till kursledarens uppgifter hör:

• skapa en positiv med dragande, accepterande och säker stämning för kursen

• organisera och ställa i ordning de praktiska sakerna

• komma överens med de andra branscherna över de ungas uppgifter

• rekrytera en egen reservperson (kursen vice ledare)

AV DEN SÖKANDE FÖRVÄNTAS

• ledarerfarenhet av över 15 åringar

• klar skriftlig förmåga i finska (material ja anvisningar), lägerorganisationen erbjuder översättningshjälp till svenska och engelska

• att man förbinder sig till uppgiften

Till fördel räknas:

• erfarenhet av att utbilda och leda ungdomar

• utförd ungdoms utbildar kurs eller ungdoms ledarkurs

• annan språk kunskap (svenska, engelska)

Som personliga egenskaper uppskattas:

• förmåga att tänka utanför boxen

• samarbetsförmåga och vilja

Vi planerar utbildningen och lägret med hjälp av Microsoft Teams, dit du får lägerorganisationens användarkoder.

Efter utfört arbete får du ett intyg.

 

Valprocess

Kursledarnas ansökningstid är 29.9 - 31.3.2022. De sökande intervjuas.

Kursledarens uppgift börjar våren 2022 och pågår ända till lägrets slut. Berätta i ansökan vem du är och varför du är det bästa valet för uppgiften.

Jag berättar gärna mera,

Juha Kylmälä (@belthaxor)

Utbildningschef

juha.kylmala@eldis22.fi

+358 40 124 5215

 

Lägrets somekanaler: @palokuntaleirit (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok)

Vieritä ylös
Skip to content