Avoimet tehtävät

Kurssisihteeri/ Kurs sekreterare

Eldis 22
Julkaistu
22.2.2021
Toimiala
Hakuaika
22.02.-29.03.2021

Kuvaus

Koulutus on henkilömäärältään suurin toimiala ja sillä on kokonaisvastuu koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Koulutuksen tasapuolisuustehokkuus, toimivuus, viihtyvyys ja elämyksellisyys tulevat olemaan suunnittelun keskiössä. Koulutus tekee hyvin tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa. Leiritoimikunnassa on sovittu, että koulutuksen toimiala vastaa kurssilaisten hallinnoinnista. 

Haemme joukkoomme kurssisihteeriä. Ensimmäisenä tehtävänäsi (kevät/kesä 2021) pääset suunnittelemaan ja vaikuttamaan leirin ilmoittautumisjärjestelmän rakenteeseen koulutuksen näkökulmasta, jotta siitä saataisiin mahdollisimman toimiva ja helppokäyttöinen. Vastaat myös kurssilaisten hallinnoinnista erilaisissa tietojärjestelmissä, mahdollisista koulutussuoritusten seurannasta ja merkitsemisistä sekä kurssi-/leiritodistusten laatimisesta yhteistyössä leiritoimiston kanssa. Tuotat ajantasaista ja oikeaa tietoa sekä listoja kurssinjohtajien ja kouluttajien tueksi sekä tilastotietoa päälliköiden päätöksenteon pohjaksi. Leirin jälkeen olet mukana raportin laatimisisessa ja suorituksen onnistumisen arvioinnissa yhteistyössä päälliköiden kanssa. Toimit vapaaehtoisena tehtävässä ja pääset aitiopaikalle tekemään käytännönläheistä työtä toimialan hyväksi.

Tarvitset ehdottomasti:

 • Erinomaisia tietoteknisten sovellusten käyttötaitoja ja ymmärrystä tietoteknisiä järjestelmiä kohtaan 
 • Järjestelmällistä ja huolellista työskentelyotetta 
 • Viestintäosaamista (tuotamme kaikki sisältöä sosiaaliseen mediaan) 
 • kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta 
 • selkeää suomen kielen kirjoitustaitoa (materiaalit ja ohjeistukset) 
 • muu kielitaito (ruotsi, englanti) katsotaan eduksi 

Voit olla:

 • mistäpäin vaan 
 • minkä taustainen vaan 
 • minkä ikäinen tahansa 

Sinulla pitää olla ehdottomasti myös aikaa sitoutua tähän tehtävään, koska tällä on suuri vaikutus leirin toimivuuteen. 

Suunnittelemme koulutusta ja leiriä videopalavereilla Teamsin avulla sekä ajoittain pääkaupunkiseudulla. Sinulla tulee olla valmius osallistua suunnittelukokouksiin sekä diginä että ajoittain paikan päällä. Matkakulut korvataan. 

Saat tästä tehtävästä erinomaista kokemusta kansainvälisen leirin järjestämisestä sekä lisättyä osaamistasi niin projektinhallinnasta kuin koulutusten suunnittelusta. Saat osallistumisestasi todistuksen suosittelujen kera. 

    

Valintaprosessi   

Kurssisihteerin tehtävä kestää huhtikuusta 2021 aina vuoden 2022 loppuun asti. 

Hakijat haastatellaan, ja valinta tehdään tämän jälkeen mahdollisimman pian. 

Kerro hakemuksessasi kuka olet ja miksi olisit paras valinta tähän tehtävään. 

Kannustamme kaikenikäisiä ja taustaisia henkilöitä hakemaan leirin vastuutehtäviä.   

Hae tätä tehtävää 29.3.2021 mennessä. 

 

Kerron mielelläni lisää,   

Juha Kylmä

Koulutuspäällikkö / Training Manager 

juha.kylmala@eldis22.fi

gsm. +358 40 124 5215

 

***

Kurs sekreterare

Utbildning är det största verksamhetsområdet vas som kommer till antal personer och vi har huvudansvaret för planering, utförande och rapporteringen gällande utbildningen. Tyngdpunkten vid planeringen av utbildningen kommer att ligga på jämlikhet, trivsamhet och upplevelser. I lägerkommittén har det kommits överens om att skolnings kommittén ansvarar för det administrativa kring kursisterna.

Vi söker en kurs sekreterare. Som första uppgift (våren/sommaren 2021) får du vara med och planera/påverka strukturen på lägeranmälningen ur skolnings perspektiv så att systemet blir fungerande och lätt använt. Du ansvarar även för administreringen av kursisterna i olika databaser, uppföljning av kursprestationer och deras notering samt uppgörande av kurs/lägerintyg i samarbete med lägerkansliet. Du producerar aktuell och korrekt information samt listor som stöd för kursledarna och skolarna och statistik för cheferna som grund för besluten. Efter lägret deltar du med och gör upp rapporter och i evalueringen av prestationerna i samarbete med cheferna. Du fungerar frivilligt i arbetsuppgiften och kommer från paradplatsen att få göra praktiskt arbete till godo för hela branschen.

Du behöver definitivt:

 • Utomordentliga kunskaper i datatekniska applikationer och förståelse över hur systemen fungerar
 • Systematiskt och noggranna arbetsmetoder
 • Kommunikationsfärdigheter(vi producerar allt material för sociala medierna)
 • Förmåga att tänka utanför boxen
 • Tydliga kunskaper i skrift på finska (material och direktiv)

Du kan:

 • varifrån som helst
 • ha vilken bakgrund som helst
 • vara ung eller gammal

Du måste absolut ha tid att förbinda dig till uppgiften eftersom den kommer att ha en stor påverkan av hela lägrets funktionalitet

Vi planerar lägret med hjälp av videomöten via Teams samt ibland på plats i huvudstadsregionen. Du skall ha beredskap att delta i planeringsmötena både via nätet som fysiskt på plats. Ersättning för resorna betalas ut.

Du får en utomordentligt bra erfarenhet hur man ordnar ett storläger samt mera kunskaper i projekthantering hur man jobbar med planering av utbildning. Du kommer att få ett arbetsintyg med rekommendationer över utfört arbete.

Urvalsprocessen

Uppdraget som kurs sekreterare gäller från april 2021 ända till årets slut 2022. 

De sökande kommer att intervjuas och valet görs så fort som möjligt efter detta. 

I din ansökan skall du berätta vem du är och varför just du är det bästa valet för detta uppdrag. 

Vi uppmuntrar personer av alla åldrar och bakgrund att ansöka om ansvarsuppgifter för lägret. 

Skicka in din ansökan senast 29.03.2021.

 

Jag berättar gärna mera: 

Juha Kylmä

Utbildningschef / Training Manager 

juha.kylmala@eldis22.fi

gsm. +358 40 124 5215

Vieritä ylös
Skip to content