Avoimet tehtävät

Palvelukeskusvastaava/ Ansvarsperson för servicecentralen

Eldis 22
Julkaistu
21.1.2021
Toimiala
Huolto  
Hakuaika
20.01.-10.02.2021

Kuvaus

Oletko Sinä meidän palvelukeskusvastaava?   

Palvelukeskusvastaavana toimit huollon toimialalla, tiiviissä yhteistyössä Huoltopäällikön, sekä huollon varapäällikön kanssa. Tehtäviisi kuuluu luoda oma palvelukeskusryhmä, joka vastaanottaa huoltotehtävät, kalustotoiveet, kuljetuspyynnöt sekä kaikki huollon toimialalle kuuluvat tehtävät sekä välittää nämä edelleen huolto-organisaatiossa ja seurata tehtävien toteutumista.

Suurin työ tehdään jo ennen leiriä, kun asioita valmistellaan sitä mukaa, kun leiriä tehdään.

Tarvitset ehdottomasti:

 • organisointitaitoja
 • kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta
 • huumorintajua
 • kekseliäisyyttä
 • kykyä tulla toimeen muun huolto-organisaation kanssa

Toivomme:

 • osaamista huolto-toiminnoista tai vastaavasti kuvatuista tehtävistä
 • osaat käyttää tietokonetta, älypuhelinta sekä muita laitteita joiden kanssa tulet työskentelemään muodostamasi ryhmän kanssa

Voit olla:

 • minkä ikäinen tahansa
 • puhut Suomea ja Englantia, sekä mahtavaa jos myös Ruotsiakin.
 • minkä taustainen vaan

Tärkeintä on halu ja motivaatio oppia lisää huollosta ja kokeilla rohkeasti uusia asioita. Sinulla pitää olla ehdottomasti myös aikaa sitoutua tähän tehtävään. Pääset osaksi huollon huippuporukkaa ja sinun näkemyksiäsi kuunnellaan tarkasti.

Saat tästä tehtävästä erinomaista kokemusta suurleirin järjestämisestä sekä lisättyä osaamistasi palvelukeskusvastaavana toimimisesta. Saat osallistumisestasi todistuksen suosittelujen kera.

Valintaprosessi    

Palvelukeskusvastaavan työtehtävä alkaa vuoden 2021 keväällä, ja loppuu vuonna 2022 leirin jälkeen syksyllä. Hakijat haastatellaan, ja valinta tehdään tämän jälkeen mahdollisimman pian.  Kerro hakemuksessasi kuka olet ja miksi olisit paras valinta tähän tehtävään.

Kannustamme kaikenikäisiä ja taustaisia henkilöitä hakemaan leirin vastuutehtäviä.

Hae tätä tehtävää 10.2.2021 mennessä.

Kerron mielelläni lisää,

Veikko Pullinen
huoltopäällikkö
veikko.pullinen@eldis22.fi
+358 40 124 5343

***

BESKRIVNING

 

Är DU vår ansvarsperson för servicecentralen?

Som ansvarsperson för servicecentralen fungerar du i verksamhetsområdet Underhåll i tätt samarbete med underhållschefen och vice underhållschefen. Dina uppgifter omfattar att skapa ett team för servicecentralen som tar emot serviceuppdrag, redskapsönskemål, transportbehov och alla andra uppdrag som hör till underhållet samt förmedlar dessa behov vidare till underhållsorganisationen och följer upp att uppdragen blir utförda.

Det största arbetet utförs innan lägret då vi förbereder olika saker i den takt lägerförberedelserna framskrider. 

Du behöver absolut: 

 • organisationsförmåga 
 • förmåga att tänka utanför ”boxen” 
 • sinne för humor 
 • uppfinningsrikedom 
 • förmåga att komma överens med den övriga underhållsorganisationen 

Vi önskar oss: 

 • kunskaper om underhållsverksamhet eller motsvarande uppgifter enligt beskrivningen 
 • kunskaper i hantering av datorer, smarttelefoner och övrig utrustning som du tillsammans med din grupp kommer att arbeta med 

Du kan: 

 • vara ung eller gammal 
 • prata finska, svenska och engelska 
 • ha vilken bakgrund som helst 

Det viktigaste är lusten och motivationen till att lära sig mera om underhållet och en vilja att modigt pröva på nya uppgifter. Du skall också verkligen ha tid att förbinda dig till detta uppdrag.Du kan bli en del av ett toppen team och man kommer noga att lyssna på dina idéer. 

Du får en utomordentligt bra erfarenhet hur man ordnar ett storläger samt mera kunskaper i hur man jobbar i ett servicecenter. Du kommer att få ett arbetsintyg med rekommendationer över utfört arbete.

Urvalsprocessen 

Uppdraget gäller från våren 2021 ända till hösten 2022 efter lägrets slut. De sökande kommer att intervjuas och valet görs så fort som möjligt efter detta. I din ansökan skall du berätta vem du är och varför just du är det bästa valet för detta uppdrag. 

Vi uppmuntrar personer av alla åldrar och bakgrund att ansöka om ansvarsuppgifter för lägret. 

Skicka in din ansökan senast 10.02.2021. 

Jag berättar gärna mera: 

Veikko Pullinen 

underhållschef 

veikko.pullinen@eldis22.fi

+358 40 124 5343

 

Vieritä ylös
Skip to content