Avoimet tehtävät

Tietohallintovastaava/ Data administratör

Eldis 22
Julkaistu
24.3.2021
Toimiala
Hakuaika
24.3.-15.04.2021

Kuvaus

Suomen suurimman palokuntatapahtuman tietohallintovastaava. Miltä kuulostaa? Ei mikään pöllömpi pesti! Tule tekemään työtä, jolla on merkitystä ja josta tulee hyvä mieli. 

Eldis22 leirin järjestelyt ovat jo lähteneet käyntiin ja mukaan tarvitaan myös palokuntataustainen tietonikkari huolehtimaan siitä, että bitit ovat järjestyksessä. 

Tässä tehtävässä aktiivisuus ja asenne ratkaisevat! Sinun ei tarvitse suunnitella massiivisia toiminnanohjausjärjestelmiä tai tunkata maailmanlopun koodia, eikä rakentaa devops-prosesseja.  

Tehtävässä tarvitaan kokonaiskuvan hahmottamista, määrittely- ja suunnittelutaitoja, ymmärrystä ohjelmistojen loogisesta toiminnasta, rajapinnoista ja yhteen toimivuudesta, sekä käyttöliittymän merkityksestä. Tietohallintovastaava pääsee toimimaan yhteistyössä sovelluskehittäjien ja eri yhteistyökumppanien kanssa. Tärkeintä on ottaa aktiivinen ote ja johtovastuu tietotekniikasta, jotta tarvittavat sovellukset toimivat saumattomasti ja helppokäyttöisesti. 

Jos kiinnostuit, laita hakemus tulemaan! 

Valintaprosessi   

Tietohallintovastaavan tehtävä kestää huhtikuusta 2021, vuoden 2022 loppuun asti. Kerro hakemuksessasi itsestäsi, kokemuksestasi ja miksi olisit paras valinta tähän tehtävään.  

Hae tätä tehtävää 15.4.2021 mennessä.  

 

Kerron mielelläni lisää, 

Valtteri Tervala 

Leirin projektipäällikkö 

valtteri.tervala@eldis22.fi   

+358 50 530 5124 

***

Data administratör

 

Data administratör till Finlands största brandkårs evenemang. Hur låter det? Inte någon fånig uppgift! Kom med och jobba med ett jobb som har mening och som gör en på gott humör.

Förberedelserna för Eldis22 lägret har redan kommit igång och med behövs även en datasnickare som håller reda på bittarna!

I den här uppgiften avgör aktivitet och attityd! Du behöver inte planera massiva funktionsstyrningssystem eller skriva ändlöst med kod eller bygga devops-processer.

I uppgiften bör man ha koll på helhetsbilden, definitions- och planeringskunskaper, förmåga att förstå programmens logiska funktion, kontaktytorna och deras samverkan, och betydelsen av användargränssnittet. Data administratören samarbetar med applikations utvecklarna och andra samarbetskumpaner. Det viktiga är att ta ett aktivt grepp över datatekniken så att behövliga applikationerna fungerar smidigt och lätt.

Om du blev intresserad, skicka in din ansökan!

Valprocess

Data administratörens arbete börjar nu i april 2021 och till slutet av 2022. Berätta i ansökan om dig själv, dina erfarenheter och varför du skulle vara det bästa valet för uppgiften

Sök den här uppgiften senast 15.4.2021.

Jag berättar gärna mera,

Valtteri Tervala
Lägrets projektchef
valtteri.tervala@eldis22.fi
+358 50 530 5124

 

Vieritä ylös
Skip to content