Avoimet tehtävät

Vapaaehtoiseksi leiripalokuntaan / Frivilliga till lägerbrandkåren

Eldis 22
Julkaistu
9.10.2021
Toimiala
Hakuaika
31.03.2022

Kuvaus

Vapaaehtoiseksi leiripalokuntaan 

 

Haemme neljää ryhmänjohtajan koulutuksen omaavaa sammutusryhmän varajohtajaa, kahdeksaa savusukelluskelpoista sammutusmiestä ja 16:ta vähintään nuorempaa sammutusmiestä. Hakijoista toivotaan vähintään 12 henkilön omaavan C-ajokortin ja B-ajokortista on etua kaikille hakijoille. 

Tarvitset ehdottomasti sujuvaa suomen kielen taitoa, hyvää yhteistyökykyä, kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta, huumorintajua sekä oma- aloitteista asennetta. 

Lisäksi toivomme turvallisuuslähtöistä asennetta sekä aiempaa kokemusta nuorten kanssa toimimisesta. Tärkeintä kuitenkin on halu ja motivaatio oppia lisää yhteistoiminnasta ja rohkeus kokeilla uusia asioita. Pääset osaksi leiripalokunnan huippuporukkaa ja sinun näkemyksiäsi kuunnellaan tarkasti. Leiripalokunta toimii neljässä vuorossa ja yksi työvuoro on aina 8 tuntia. 

Saat tästä tehtävästä erinomaista kokemusta suurleirin järjestämisestä sekä lisättyä osaamistasi sammutusryhmässä toimimisesta. 

Leiripalokunnan sammutusryhmän tehtävä kestää syksystä 2021 vuoden 2022 heinäkuuhun asti. Ennen leiriä järjestetään muutamia koulutus- ja tutustumispäiviä ja varsinainen leiripalokunnan toiminta tapahtuu leirillä. 

Hakijat haastatellaan, ja valinta tehdään tämän jälkeen mahdollisimman pian. Kerro hakemuksessasi kuka olet, koulutuspohjasi ja palokuntasi ja miksi olisit paras valinta tähän tehtävään.

Hakuaika tehtäviin 1.10 – 31.3.2022 .

 

Turvallisin terveisin, 

Leiripalokunta 

 

Marko Vesanen 

Leiripalokunnan päällikkö 

marko.vesanen@eldis22.fi 

***

Frivilliga till lägerbrandkåren 

 

Vi söker 4 gruppchefer med gruppchefs utbildning som fungerar som vicechef för släckningsgruppen, 8 släckningsmän med godkänd rökdykar kompetens och 16 st åtminstone yngre släckningsmän. Av de sökande så önskar vi att minst 12 st har C-körkort och det är till fördel för alla att ha minst B-körkort. 

Du behöver definitivt flytande färdigheter i finska, bra samarbetsförmåga, förmåga att kunna tänka utanför boxen, humor och god initiativförmåga. 

 

Utöver det önskar vi ett säkerhets baserat tankesätt samt tidigare erfarenhet av att jobba med ungdomar. Det viktigaste är ändå viljan och motivationen att lära sig mera om samarbete och mod att prova på nya saker. Du blir en del av lägerbrandkårens super team och vi kommer noga att lyssna på dina åsikter. Läger brandkåren jobbar i fyra arbetsturer och varje arbetstur är alltid 8 timmar. 

Av uppgiften får du utomordentlig erfarenhet av att ordna ett storläger samt mera personlig kunskap i att fungera i en släckningsgrupp. 

Lägerbrandkårens släckningsgrupps uppgift börjar hösten 2021 och sträcker sig till juli 2022. Före lägret ordnas några utbildnings och bekantningsdagar och själva lägerbrandkårens verksamhet sker under lägret. 

De sökande intervjuas och valen görs så snabbt som möjligt efter det. Berätta i ansökan vem du är, utbildning samt din brandkår och varför just du skulle vara bästa valet till uppgiften. 

 

Ansökningstid 1.10.2021-31.3.2022.

 

Trygga hälsningar, 

Lägerbrandkåren 

 

Marko Vesanen 

Lägerbrandkårens chef 

marko.vesanen@eldis22.fi 

Vieritä ylös
Skip to content