Avoimet tehtävät

Webmaster

Eldis 22
Julkaistu
13.1.2021
Toimiala
Hakuaika
31.01.2022

Kuvaus

Oletko Sinä meidän webmaster? 

Vastaat leirin verkkosivuston kehittämisestä, päivittämisestä ja ylläpidosta. Huolehdit, että leirin nettisivut ovat ajantasaiset ja nettisivujen ilme vastaa visuaalista ohjeistusta. Sivustolle tullaan rakentamaan erilaisia toiminnallisuuksia, ja osallistut niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vikatilanteissa olet yhteydessä nettisivujen palveluntarjoajaan, ja pyrit löytämään pikaisesti ratkaisun asiaan.  

Suurin työ tehdään jo ennen leiriä, kun asioista viestitään sitä mukaan, kun leiriä tehdään.  

Tarvitset ehdottomasti:

 • organisointitaitoja
 • kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta
 • huumorintajua
 • kekseliäisyyttä
 • can do –asennetta

Toivomme:

 • osaamista verkkosivujen päivittämisestä (WordPress) 

Voit olla: 

 • ihan minkä ikäinen vaan (myös nuoret voivat hakea tätä tehtävää!)
 • mistäpäin vaan
 • puhua mitä kieltä vaan 
 • minkä taustainen vaan  

Tärkeintä on halu ja motivaatio oppia lisää verkkosivustojen ylläpitämisestä ja kokeilla rohkeasti uusia asioita. Sinulla pitää olla ehdottomasti myös aikaa sitoutua tähän tehtävään. Tehtävässä toimitaan vapaaehtoisena.

Pääset osaksi viestinnän huippuporukkaa ja sinun näkemyksiäsi kuunnellaan tarkasti. 

Saat tästä tehtävästä erinomaista kokemusta suurleirin järjestämisestä sekä lisättyä osaamistasi webmasterina toimimisesta. Saat osallistumisestasi todistuksen suosittelujen kera. 

 

Valintaprosessi  

Webmasterin tehtävä kestää helmikuusta 2021 aina vuoden 2022 loppuun asti.  Hakijat haastatellaan, ja valinta tehdään tämän jälkeen mahdollisimman pian. 

Kerro hakemuksessasi kuka olet ja miksi olisit paras valinta tähän tehtävään. 

Kannustamme kaikenikäisiä ja taustaisia henkilöitä hakemaan leirin vastuutehtäviä.  

Hae tätä tehtävää 31.1.2022 mennessä. 
 

Kerron mielelläni lisää,  

Valtteri Tervala
projektipäällikkö
valtteri.tervala@eldis22.fi  

@valtteritervala
+358 50 530 5124 

Leirin somekanavat: @palokuntaleirit (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok)  
Nettisivut: www.eldis22.fi  

***

BESKRIVNING

 

Är DU vår webbmaster?

Du ansvarar för utvecklandet av lägrets hemsidor, uppdateringen och underhållet av dessa. Du ser till, att hemsidorna är up-to-date och att sidorna motsvarar de grafiska anvisningarna. Man kommer att bygga olika funktioner på hemsidorna och du deltar i planeringen och utförandet av detta. Vid olika problem har du kontakt med tjänsteleverantören och försöker lösa problemen så snabbt som möjligt.

Det största arbetet utförs innan lägret då vi informerar om olika saker i den takt lägerförberedelserna framskrider.

Du behöver absolut:

 • organisationsförmåga
 • förmåga att tänka utanför ”boxen”
 • sinne för humor
 • uppfinningsrikedom
 • ”can-do” inställning

Vi önskar oss:

 • kunskaper i arbete med hemsidor (WordPress)

Du kan:

 • vara ung eller gammal; även ungdomarna kan söka till denna uppgift!
 • varifrån som helst
 • prata vilket språk som helst
 • ha vilken bakgrund som helst

Det viktigaste är lusten och motivationen till att lära sig mera om uppdatering av hemsidor och en vilja att modigt pröva på nya uppgifter. Du skall också verkligen ha tid att förbinda dig till detta uppdrag. Man jobbar frivilligt med etta uppdrag.

Du kan bli en del av ett toppen informationsteam och man kommer noga att lyssna på dina idéer.

Du får en utomordentligt bra erfarenhet hur man ordnar ett storläger samt mera kunskaper i hur man jobbar som webbmaster. Du kommer att få ett arbetsintyg med rekommendationer över utfört arbete.

Urvalsprocessen

Uppdraget som webbmaster gäller från februari 2021 ända till årets slut 2022. De sökande kommer att intervjuas och valet görs så fort som möjligt efter detta. I din ansökan skall du berätta vem du är och varför just du är det bästa valet för detta uppdrag.

Vi uppmuntrar personer av alla åldrar och bakgrund att ansöka om ansvarsuppgifter för lägret.

Skicka in din ansökan senast 31.01.2022.

Jag berättar gärna mera:

Valtteri Tervala

Projektchef

valtteri.tervala@eldis22.fi  

@valtteritervala

+358 50 530 5124

 

Lägrets somekanaler: @palokuntaleirit (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok)

Hemsidor:  www.eldis22.fi 

 

Vieritä ylös
Skip to content