Kaikille leiriläisille onnistunut leirikokemus

Eldis 22 leiriä suunniteltaessa olemme ottaneet toimintaperiaatteiksemme osallisuus, digitaalisuus, uudella tavalla tekemisen ja kestävän leirin rakentaminen. Haluamme, että periaatteet näkyvät kaikessa tekemisessä. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?

Osallisuus mahdollistetaan kaikille halukkaille

Eldis 22 leirin rakentamiseen voi osallistua monella eri tavoin. Kehitämme jatkuvasti vaihtoehtoja, joista voi valita itselleen mieleisen tavan osallistua leirin suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistua voi esimerkiksi viikon ajan viestinnässä tai sitoutua koko leirinprojektin kestävään tehtävään. Erilaisia tehtäviä voi hakea Avoimet tehtävät -sivulla tai lähettämällä avoimen hakemuksen. Tarjoa rohkeasti osaamistasi, tarvitsemme monenlaisia osaajia joukkoomme!

Mietimme, että voimme tarjota tekemistä aikuisten lisäksi myös nuorille leirin suunnittelussa, vaikka he osallistuisivatkin leirillä kurssille. Haluamme, että nuoret ovat mukana tekemässä päätöksiä ja kertomassa omia mielipiteitään. Olemme avanneet nuortenideat.fi-sivustolle leiriorganisaation sivun, missä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja ideoita leirin järjestäjille.

On siis tärkeää tunnistaa erilaisia keinoja osallistua ja antaa jokaisen valita itselleen sopiva tapa osallistua leirille. Tavoitteena on onnistunut osallisuuden kokemus, mikä ei välttämättä tarkoita, että oma mielipide tai idea valitaan vaan, että muodostuu rehellinen kuulemisen kokemus. Kuunnellaan, kysytään ja käydään dialogia.

Viestimme oikeilla kanavilla

Digitaalisuus on yhä vahvempi osa leirin suunnittelua ja viestintää. Viestintää suunnitellaan mahdollisimman vuorovaikutteiseksi ja oikea-aikaiseksi. Viestinnässä mietitään, miten tavoitamme halutut kohderyhmät oikeilla kanavilla. Erityisesti sosiaalista mediaa hyödynnetään monipuolisesti. Perinteisen leirin tiedottamisen sijaan haluamme, että kaikki viestivät ja tavoittelemme sen myötä inhimillisempää ja lähestyttävämpää sekä näkyvämpää viestintää.

Modernin tietotyön välineet mahdollistavat yhteistyöskentelyn uudella avoimemmalla tavalla. Nyt leiritoimikunnan suunnitelmat ovat helposti yhdessä paikassa ja samassa paikassa voidaan käydä keskustelua leiriteemoista. Suunnittelussa hyödynnetään lisäksi mahdollisimman paljon etätapaamisia ja -välineitä. Etävälineet mahdollistavat myös nykyisessä tilanteessa palokuntalaisten kohtaamiset leirin suunnittelussa.

Tehdään uusia asioita uudella tavalla

Palokuntaleirit ovat yksinkertaisuudessa valmis konsepti. Perusasiat on leireillä huomioitu hyvin ja siksi voimmekin kiinnittää huomiota uusiin kehitettäviin tekijöihin. Panostamme leirikokemukseen ja mietimme mm. leiriläisen näkökulmasta, miten leirialue muodostetaan. Meille on tärkeää, minkälainen tunne syntyy, kun astuu leiriportista leirialueelle.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, esteettömyys ja saavutettavuus ovat teemoja, joita on nyt ryhdyttävä omaksumaan palokuntaleireillä. Leirin järjestämisen tarkastelu erityisyyden näkökulmasta varmistaa sen, että jokainen saa yhdenvertaisen mahdollisuuden onnistuneeseen leirikokemukseen. Se ei vaadi mahdottomia vaan ymmärrystä, kuuntelemista ja tahtoa huomioida kaikki leiriläiset. Konkreettisesti se tarkoittaa esimerkiksi hiljaista tilaa tai syrjintäyhdyshenkilöitä tai ”etsivää nuorisotyötä” leirillä, jolloin nuorilla on useampia turvallisia aikuisia kohdattavana.

Parasta lopputulosta uskalletaan hakea kokeilukulttuurin ja palvelumuotoilun kautta. Samalla mietitään, mikä todella on tärkeää ja välttämätöntä leirin näkökulmasta.

Tehdään kestävä leiri

Leiriä suunnitellaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäväksi. Ympäristövastuullisuus ja valintojen vaikutukset halutaan tuoda reilusti esille. Haluamme lisäksi kasvattaa leiriläiset tekemään vastuullisia valintoja.

Sosiaalinen kestävyys takaa turvallisen, kiusaamisesta ja syrjinnästä vapaan leirin. Talous puolestaa rakennetaan leirillä siten, että mahdollisimman monella palokuntalaisella olisi mahdollisuus osallistua leirille, niin ettei leirimaksu aiheuta kohtuutonta taakkaa. Lisäksi uskalletaan kriittisesti arvioida, mitä hankitaan ostopalveluina ja mitä tuotetaan vapaaehtoisvoimin. Tarkoituksena on osoittaa avoimesti, mitä leirimaksu sisältää.

Monet uudet teemat ovat kaikkien toimintaan vaikuttavia ja ovat paljon kiinni asenteista ja tahdosta. Yhdessä keskustelemalla ja ymmärtämällä syvemmin uusia teemoja voidaan omaksua uusi toimintakulttuuri.

Uutiset

Moikka maailma! Haku on käynnissä nyt!

Suurleiriä, kuten muitakin palokuntaleirejä, rakennetaan vahvasti vapaaehtoisvoimin. Leiriprojektin edetessä avautuu useita erilaisia tehtäviä, joihin haetaan innostuneita toimijoita mukaan. Vapaaehtoisten haku on käynnissä nyt!

LUE LISÄÄ →
Blogi

Mitä kuuluu leiriprojektille?

Reilu kaksi kuukautta on suurleiriprojektia takana. Mitä kuuluu leiriprojektille? Lue projektipäällikön kertomus projektin etenemisestä.

LUE LISÄÄ →
Uutiset

Ilmiömäinen palokuntanuorten suurleiri – Ett fenomenalt storläger för brandkårsungdomar

Haluamme kuulla, minkälaisia kokemuksia ja tunteita aikaisemmat suurleirit ovat herättäneet. Kerro meille ja auta rakentamaan yhteisöllinen leiri.

LUE LISÄÄ →
Vieritä ylös