Kurssit

Kurssit

Logo-Kit-Eldis2020-09

Koulutus on keskeinen osa Eldis 22 leiriä!

Tällä sivulla voit tutustua leirin kurssitarjontaan. Jokaiselle kurssille on laadittu ikäsuositus, kurssin tavoitteet ja mahdolliset kurssikohtaiset vaatimukset. Lisäksi kerromme kenelle mikäkin kurssi sopii.

Kurssinjohtajiin saat suoraan yhteyden sähköpostitse: etunimi.sukunimi@eldis22.fi

 

Palokuntarippikoulun ilmoittautunut on päättynyt, vahvistuskirje on toimitettu ja kurssi on alkanut etätapaamisin.

Pelastustoiminnan peruskurssin hakeutuminen on päättynyt, vahvistuskirje on toimitettu ja kurssi on alkanut perehdytysosiolla.

Alkukurssi (Aku 1)

Ikäsuositus 7-8 vuotta (vuosina 2014-2015 syntyneet).

Kurssin suoritettuasi osaat liikkua ryhmässä leirillä, tunnistat hätänumeron ja hätäilmoituksen sisällön, käyttää sankoruiskua ja tehdä erilaisia solmuja, toimia tulipalotilanteessa ja poistua turvallisesti palavasta tilasta.

Kurssi sopii aloitteleville nuorille.

Kurssinjohtaja: Anniina Lehto

Alkukurssi (Aku 2)

ikäsuositus 9-10 vuotta (vuosina 2012-2013 syntyneet).

Kurssin suoritettuasi osaat liikkua ryhmässä leirillä ja turvallisesti liikenteessä, käyttää sammutuspeitettä ja tehdä erilaisia solmuja, toimia yleisen vaaramerkin alla ja poistua turvallisesti palavasta tilasta sekä antaa ensiapua (esim. paineside).

Kurssi sopii aloitteleville nuorille.

Kurssinjohtaja: Jonna Valo

Tasokurssi 1 (Taku 1)

Ikäsuositus 11 vuotta (vuonna 2011 syntyneet).

Kurssin suoritettuasi osaat liikkua ryhmässä leirillä ja turvallisesti liikenteessä, tehdä hätäilmoituksen käyttää sammutuspeitettä ja sankoruiskua, tehdä erilaisia solmuja, letkukiepin ja -rullan, toimia tulipalotilanteessa ja poistua turvallisesti palavasta tilasta sekä antaa ensiapua (esim. kylkiasento).

Kurssi sopii aloitteleville nuorille tai jo muutaman vuoden toimineille.

Kurssinjohtaja: Samu Arponen

Tasokurssi 2 (Taku 2)

Ikäsuositus 12 vuotta (vuonna 2010 syntyneet).

Kurssin suoritettuasi osaat toimia leirielämässä, tunnet erilaisia alkusammutusvälineitä ja sammutusmenetelmät, sammuttaa alkupalon erilaisin keinon, toimia vaaramerkin kuuluessa, tehdä kantolenkin palonaruun, työjohtoselvityksen ja pakata laukun/kehikon sekä antaa ensiapua (esim. murtumat, palovammat).

Kurssi sopii aloitteleville nuorille tai jo muutaman vuoden toimineille.

Kurssinjohtaja: Oona Kiero

Tasokurssi 3 (Taku 3)

Ikäsuositus 13-14 vuotta (vuosina 2008-2009 syntyneet).

Kurssin suoritettuasi osaat tehdä hätäilmoituksen, kohdata ja tutkia potilaan sekä toimia vammojen vaatimalla tavalla (paleltumat, vieras esine hengitystiessä, sairaskohtaus), auttaa sokkipotilasta sekä elvyttää, osaat myös tehdä perusselvityksen ja toimia liikenneonnettomuustilanteessa.

Kurssi sopii erityisen hyvin ensiaputaitojen kartuttamiseen. Kurssin ensiaputilanteissa toimitaan ns. maallikkona. Nuorilta toivotaan kurssille osallistuessaan perustaitoja letkujen käsittelystä (kieppi, rulla, kehikko/laukku).

Kurssinjohtaja: Tiia Honkanen

Tasokurssi 4 (Taku 4)

Ikäsuositus 14-15 vuotta (vuosina 2007-2008 syntyneet).

Kurssin suoritettuasi osaat käyttää radiopuhelinta ja tunnet viestiliikenteen perusteet, tehdä vaahtokalustoselvityksen, tunnet erilaisia käsityökaluja ja tikaskalustoa, osaat pukea paineilmalaitteet ja tunnet sammutushyökkäyksen periaatteen, osaat käyttää jatkotikkaita ja laskeutua köydellä sekä antaa hätäensiapua.

Kurssin pääpaino on pelastajan henkilökohtaisten perustaitojen kartuttamisessa. Nuorilta toivotaan kurssille osallistuessaan osaamista työjohto- ja perusselvityksistä sekä perussolmujen taitoja.

Kurssinjohtaja: Kasper Lintupuro

Tiiviskurssi (Tiku)

Ikäsuositus 13-16 vuotta (vuosina 2006-2009 syntyneet).

Tasokurssien sisältöjä tiivistetysti. Kurssi sopii erityisesti ikäsuosituksen mukaisille aloitteleville nuorille tiiviinä aloituskurssina. Kurssilaiset tullaan jakamaan erilaisiin ikä- ja/tai tasoryhmiin.

Kurssinjohtaja: Valtteri Kankaristo

Konemieskurssi

Ikäsuositus 15-18 vuotta (vuosina 2004-2007 syntyneet).

Kurssin suoritettuasi tunnet erilaisten moottoreiden toimintaperiaatteen, osaat vesitien ja siihen liittyvät kytkennät, käyttää erilaisia pumppuja ja tehdä moottoriruiskuselvityksen. Lisäksi osaat käyttää turvallisesti erilaisia palokunnan käyttämiä moottorikäyttöisiä työkaluja.

Kurssi soveltuu erinomaisesti konemiestaitojen kartuttamiseen. Nuorilta toivotaan kurssille osallistuessaan osaamista työjohto- ja perusselvityksistä.

Kurssinjohtaja: Tero Ikävalko

Tulitaistelija

Ikäsuositus 15-18 vuotta, (vuosina 2004-2007 syntyneet).

Kurssin suoritettuasi osaat käyttää paineilmalaitteita, tehdä sammutushyökkäyksen ja liikkua savuisessa tilassa, osaat etsimistekniikan ja tehdä savutuuletuksen sekä antaa ensiapua erityisesti lämpösairauksiin.

Kurssi soveltuu erinomaisesti pelastusryhmän sammutusparin taitojen kartuttamiseen. Nuorilta toivotaan kurssille osallistuessaan osaamista työjohto-, vaahto- ja perusselvityksistä sekä paineilmalaitteiden pukemisesta.

Kurssinjohtaja: Petri Ojamo

Ensiavun jatkokurssi

Ikäsuositus 15-18 vuotta, (vuosina 2004-2007 syntyneet).

Kurssin suoritettuasi osaat arvioida potilaiden kiireellisyysjärjestystä, tunnistat hätätilapotilaan ja vammamekanismit ja osaat antaa asianmukaista ensiapua (elvytys + defibrillaattori, tajuton potilas, sokki, sairaskohtaukset, murtumat jne.)

Kurssi soveltuu erinomaisesti ensiaputaitojen syventämiseen. Kurssin ensiaputilanteissa harjoitellaan ammattiauttajana toimimista.

Kurssinjohtaja: Jere Hotti

Varautumisen kurssi

Ikäsuositus 15-18 vuotta (vuosina 2004-2007 syntyneet).

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa nuoret pelastautumissuunnitelmiin, väestönsuojiin ja suojautumiseen sekä vaarallisten aineiden onnettomuuksiin ja eri asteisiin varautumisiin (yksilön, kunnan ja valtion).

Kurssinjohtaja: Tuomas Virtanen

Viestiliikenne

Ikäsuositus 15-18 vuotta (vuosina 2004-2007 syntyneet).

Kurssin tavoitteena tutustuttaa nuoret palokuntien käyttämään radiokalustoon ja niiden käyttöön, syventyä hätäkeskuslaitoksen toimintaan sekä hälytysjärjestelmiin, harjoitella runsaasti viestiliikennettä ja puhetekniikkaa.

Kurssinjohtaja: Antti Sjöblom

Vesipelastus

Ikäsuositus 15-18 vuotta (vuosina 2004-2007 syntyneet) + uimataito.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa nuoret veteen, uimiseen, sukeltamiseen sekä vesipelastukseen osana palokuntien tehtäväkenttää.

Kurssin suoritettuasi osaat turvallisen vesillä liikkumisen periaatteet, saat varmuutta uintitaitoihin, osaat pelastaa ihmisen vedestä saatavilla olevia apuvälineitä käyttäen, tunnistat ja osaat käyttää pintapelastuskalustoa sekä antaa ensiapua hukkuneelle.

Kurssille osallistuminen edellyttää uimataitoa. Pohjoismaisen uimataidon määritelmän mukaan uimataitoinen on henkilö, joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään pinnalle ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään.

Kurssinjohtaja: Jonna Raukola

International Rescue

Ulkomaalaiset ja suomalaiset nuoret, ikäsuositus 15-18 vuotta (vuosina 2004-2007 syntyneille)

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa palokuntanuoret kansainväliseen palokuntatoimintaan ja kansainvälisiin palokuntanuoriin. Kurssin koulutussuunnitelmaan kuuluu oleellisena osana kansainvälisyys, kilpailut ja monikulttuurisuus.

Kurssille toivotaan runsaasti myös suomalaisia nuoria.

Kurssi sopii aloitteleville nuorille.

Kurssinjohtaja: Stefan Hecht ja Vilma Suomi

Action kurssi

Ikäsuositus 15-18 vuotta (vuosina 2004-2007 syntyneet).

Kurssi on tarkoitettu seikkailunhaluisille ja heittäytyville nuorille. Kurssilla käsitellään luonnossa selviytymistaitoja, vaelletaan luonnossa, pulataan vedessä ja suoriudutaan aina yhtä mahtavien kouluttajien keksimistä tehtävistä maalla, vedessä ja ilmassa. Kurssille otetaan enintään 30 nuorta. Kurssilaisille lähetetään varustelista ja muita lisätietoja, kun kurssilaiset on valittu.

Kurssinjohtaja: Päivi Lindström

Turvallisuus- viestintä

Ikäsuositus 15-vuotta täyttäneet (vuonna 2007 tai aiemmin syntyneet).

Kurssin jälkeen kurssilainen tuntee turvallisuusviestinnän tärkeyden osana onnettomuuksien ehkäisytyötä ja osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisuusviestintätilaisuuden erilaisista aiheista eri kohderyhmille.

Kurssilla saa paljon myös käytännön esiintymisharjoittelua, sillä leiriorganisaation tavoitteena on järjestää leirin aikana useita erilaisia pop-up  turvallisuusviestintätapahtumia ympäri pääkaupunkiseutua, joihin kurssilaiset pääsevät tiiviisti mukaan.

Kurssinjohtaja: Toni Riuttanen

Toimihenkilökurssi

Ikäsuositus 15-vuotta täyttäneet (vuonna 2007 tai aiemmin syntyneet)

Kurssin kautta tarjotaan kahta eri suuntautumisvaihtoehtoa:

  • 15-17-vuotiaille nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua leirille työskennellen yhdellä haluamallaan toimialalla koko leirin ajan tai
  • 15 vuotta täyttäneet voivat osallistua kurssille tutustuen leirin aikana kattavasti eri toimialoihin

Kurssinjohtaja: Timo Särkilampi

Rippikoulu

Rippikouluun voi hakeutua 2007 tai aiemmin syntyneet (vuosi, jolloin täyttää 15 vuotta)

Rippikoulu sisältää ennakkotehtäviä, kotiseurakuntaan tutustumista, leirijakson Eldiksellä ja yhteisen päätösjuhlan eli konfirmaation. Rippikoulu alkaa vuoden 2022 alussa erilaisin etäkokoontumisin ja etätehtävin. Rippikoululaisten leirijakso Eldiksellä alkaa samaan aikaan muun leirin kanssa (3.7.2022) ja leirin päätöspäivänä rippikoululaiset pääsevät koulumajoitukseen valmistautumaan seuraavan päivän konfirmaatioon.

Konfirmaatio järjestetään sunnuntaina 10.7.2022 Viikin kirkossa (Helsinki) klo. 12 alkaen.

Rippikouluun hakeutuminen on päättynyt. Vahvistusilmoitus on toimitettu kaikille hakijoille.

Pappi: Satu Konsti

Kouluttajakurssi

Ikäsuositus 17 vuotta (vuonna 2006 tai aiemmin syntyneet).

Kurssin tavoitteena on tarjota valmiudet kouluttajatehtävissä toimimiseen, sekä motivoida ja innostaa kehittämään nuorisotyötä omassa palokunnassa. Kurssi antaa myös valmiuksia jatkokouluttautumiseen esimerkiksi nuoriso-osaston johtajakurssille.

Kurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena. Ennen leiriä toteutetaan etäopetusjakso, jolloin suoritetaan teoriaopintoja, itseopiskelua ja ennakkotehtäviä. Alustana käytetään verkko-oppimisympäristö Priimaa. Leirillä kurssilaiset toimivat teemapuistoissa kouluttajaharjoittelijoina.

Kurssilaiselta toivotaan innostuneisuutta, motivoituneisuutta, itsenäiseen työskentelyn taitoja, sekä suurta halua oppia uutta ja verkostoitua uusien ihmisten kanssa oppien kaikilta.

Kurssinjohtaja: Jarno Lehtonen

Ryhmänohjaaja-kurssi (ROK)

Ikäsuositus 15-vuotta täyttäneet (vuonna 2007 tai aiemmin syntyneet)

RJK on nyt ROK!

Ohjaaja on nuoren lähellä oleva turvallinen esikuva, joka osaa huomioida lasten ja nuorten tarpeita sekä toimia niiden mukaisesti aktiivisella ja myönteisellä otteella. Ohjauksella voidaan auttaa nuoria toimimaan ryhmän jäsenenä, lisätä hyvinvointia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Leirillä pilotoidaan ryhmänohjaajakurssi, jonka pääpaino on kurssilaisen ryhmä- ja ohjaustaitojen kasvattamisessa.

Kurssilla tutustutaan lasten ja nuorten kehityksen pääpiirteisiin ja erityisiin tarpeisiin. Kurssilla myös pohditaan, miten ryhmään luodaan turvallinen ja osallistava ilmapiiri, jossa kaikkien on helppo olla mukana. Kurssin jälkeen osallistujalla on perustaidot ja -tiedot lasten ja nuorten ohjaamiseen erityisesti palokuntatoiminnassa.

Kurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena: etäopetusjakso, itseopiskelua ja ennakkotehtäviä. Alustana käytetään verkko-oppimisympäristö Priimaa. Leirillä kurssilaiset pääsevät harjoittelemaan ohjaamista käytännössä nuorempien nuorten parissa.

Kurssilaisilta toivotaan kurssille osallistuessaan rohkeaa ja aktiivista osallistumista yhteiseen työskentelyyn sekä myös itsenäisen työn taitoja.

Kurssinjohtaja: Marika Äijälä

Pelastustoiminnan peruskurssi

Ikäraja 16-18 vuotta (vuosina 2004-2006 syntyneet).

Pelastustoiminnan peruskurssilla oppii perustiedot ja -taidot pelastustoimintaan osallistumiseksi. Kurssi antaa perusvalmiudet toimia pelastusryhmässä kokeneempien henkilöiden työparina. Kurssi sisältää mm. hätäensiapua, alkusammutusta, paloasun ja paineilmahengityslaitteen käyttämistä, Virve-päätelaitteen käyttöharjoittelua sekä sammutus- ja pelastustehtävissä toimimista.

Kurssilla noudatetaan Sopimushenkilöstön opetussuunnitelmaa (Pelastusopisto).
Kurssilaisen tulee täyttää terveydentilansa ja toimintakykynsä osalta pelastustoiminnan perustehtävien edellyttämä kelpoisuus, joka tulee osoittaa lääkärin lausunnolla. Lisäksi suositellaan toimintakyky- ja soveltuvuustestien suorittamista, mutta nämä eivät ole pakollisia kurssille pääsemiseksi.

Kurssi alkaa vuoden 2022 alussa erilaisin etäkokoontumisin ja omassa palokunnassa suoritettavin etätehtävin. Lisäksi kurssin läpäiseminen vaatii itseopiskelua ja valmiutta suorittaa harjoituksia myös leirin vapaa-aikana.

Kurssille hakeutuminen päättynyt 15.12.2021.

Kurssinjohtaja: Petri Strandberg yhteistyössä Helsingin Pelastusliiton kanssa

Vieritä ylös
Skip to content