Mitä kuuluu leiriprojektille?

Muutamia kuukausia on suurleiriprojektia takana. Mitä kuuluu leiriprojektille? Tiedonjano on valtava, erityisesti nyt, kun kesän alueleirejä ei päästy toteuttamaan. Haluan sammuttaa tuota tiedonjanoa ja kertoa, mitä leiriporjektissa on tehty tähän mennessä.

Talous

Leiriprojekti käynnistettiin näkyvästi jo alkukesästä ja ohjausryhmän, leiripäälliköiden ja projektipäällikön valintojen lisäksi jätettiin kaksi avustushakemusta, Palosuojelurahastoon ja Jenny ja Antti Wihuri säätiölle. Molemmista saimme iloiset ja positiiviset päätökset, joilla saamme varmistettua leirin valmistelutyön onnistumisen. Avustukset ovat mielestäni erinomainen osoitus arvostuksesta palokuntien järjestämää nuorisotyötä kohtaan. Avustukset ovat tärkeässä osassa leirin talousarviossa (n. 30% tuloista).

Jenni ja Antti Wihurin säätiön logo
Palosuojerahaston logo

Viestintä

Aloitin projektipäällikkönä elokuun alussa ja ensimmäiseksi rakennettiin leirille virallinen viestintäkanava eli verkkosivut. Palokuntaleirit.fi -sivusto toimii tiedotuskanavana ennen kuin viestintätiimi pääsee vauhtiin ja saadaan suunniteltua tarkoituksen mukaiset some-kanavat yms.

Leiriprojektin toimintafilosofiaan kuuluvat vahvasti kohtaamiset ja osallistaminen. Leiristä on kerrottu jo neljässä eri pelastusliittojen tilaisuudessa syksyn aikana. Osa on toteutettu livenä ja osa etänä. Tilaisuuksissa olemme tavoittaneet jo yli 200 palokuntalaista eri puolilta Suomea. Tarkoituksena on kiertää jokainen pelastusliiton alue ja kuulla palokuntalaisten, erityisesti nuorten, ajatuksia tulevasta suurleiristä ja ratkaista esteitä, jotka häiritsevät leirille osallistumista. Samalla markkinoidaan leiriä, osallistetaan innokkaita mukaan suunnittelutyöhön ja rekrytoidaan palokuntalaisia mukaan projektiin. Elo-syyskuun aikana olen tavannut FSBR:n ja UPL:n toimistoväkeä ja heidän kanssaan on keskusteltu alueleirien ja suurleirin järjestämisestä.

Verkkosivuille luotiin elokuussa kysely, missä kerätään tietoa leiriläisten kokemuksista ja odotuksista suurleiriä kohtaan. Kysely on edelleen auki ja toivotaan, että mahdollisimman moni käy kertomassa näkemyksiään. Kyselyä käytetään tiedonkeruussa erilaisissa tilaisuuksissa, missä leiristä käydään puhumassa.

Viestinnässä olemme saaneet erinomaista apua ruotsinnoksiin FSBR:lta, kiitos siitä.

Leirintoimikunnan työssä tullaan hyödyntämään nykyaikaisia tietotyön välineitä ja digitaalista yhteistyöalustaa. Yhteistä Teams-tiimiä on valmistelu, jotta leiritoimikunnan aloittaessa työn, on välineet kunnossa.

Toimijat

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (FSBR), Helsingin Pelastusliitto (HELPE) ja Uudenmaan Pelastusliitto (UPL) sopivat keväällä, että ryhtyvät yhdessä rakentamaan seuraavaa suurleiriä. Hallinnollisen vastuun projektista otti UPL. Keväällä liitot muodostivat valmistelutyöryhmän ja valitsivat ohjausryhmän, mihin mukaan kutsuttiin myös SPEK edustajat. Ensitöiksi ohjausryhmä rekrytoi projektipäällikön ja valmistelutyöryhmällä laadittiin avustushakemukset.

Leiriä rakentamaan tarvitaan useamman sadan vapaaehtoisen organisaatio. Ilman johtamista ei tästä työstä tulisi mitään. Alkukesästä järjestävät liitot valitsivat ensimmäiseen vapaaehtoistehtävään Samuel Siliinin leiripäälliköksi. Elokuun alussa leiripäällikön työpariksi valittiin Sabina Holopainen. Näin käynnistettiin vapaaehtoisorganisaation rakentaminen. Syyskuussa toteuttiin avoin haku toimialapäälliköiden tehtäviin. Hakemuksia haun kautta saatiin 20, joista suurin osa kohdistui kahteen toimialaan. Haun lisäksi tehtiin leirin johdon toimesta rekrytointia ja haettiin sopivinta kokoonpanoa leiritoimikuntaan. Nyt toimialapäälliköt on valittu ja he pääsevät aloittamaan suunnittelutyön tuota pikaa. Leiriprojektin filosofiaan kuuluu, että haluamme tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuuksia löytää uusia tehtäviä leirillä ja sen vuoksi tuomme jatkossakin tehtävät avoimiksi verkkosivuille. Seuraavaksi avataan rekrytointi nuorille, jotka haluavat liittyä kokemusasiantuntijaryhmään leiritoimikunnan työtueksi.

Leiripaikka ja ajankohta?

No sitten se kuuma peruna. Missä leiri pidetään? Ja milloin? Neuvotteluita käydään tällä hetkellä kahden kaupungin kanssa. Neuvottelut ovat loppusuoralla ja niitä on käyty tiiviisti kesäkuusta lähtien. Pyrimme siihen, että saamme päätöksen tehtyä mahdollisimman pian. Alueen neuvotteluiden vuoksi, ei vielä voida julkaista tarkkaa leirin ajankohtaa. Me kuitenkin uskomme, että paikka tulee tarjoamaan mitä mainioimman paikan leirille ja ajankohtakaan ei tule olemaan mitenkään poikkeava eli kesäleiri on suunnitteilla. Olemme tehneet useamman aluetiedustelun ja käyneet keskusteluita muiden toimijoiden kanssa tapahtuman järjestelyistä ja synergiaeduista. Sen voin luvata, että pääsemme rakentamaan leiriä mielenkiintoisessa ympäristössä.

Mitä leiriprojektille kuuluu? Kiitos oikein hyvää siis ja projektin etenemisestä saa aina ajankohtaisen katsauksen meiltä toimihenkilöiltä. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja ottakaa toistaiseksi verkkosivut säännölliseen seurantaan.

Valtteri Tervala

Kirjoittaja toimii Suurleiri 2022 projektipäällikkönä ja on kokenut vapaaehtoistoiminnan kehittäjä.

Blogi

Mitä kuuluu leiriprojektille?

Reilu kaksi kuukautta on suurleiriprojektia takana. Mitä kuuluu leiriprojektille? Lue projektipäällikön kertomus projektin etenemisestä.

LUE LISÄÄ →
Uutiset

Eldis 22 vinkkaa: Yhteisellä varainhankinnalla voi kattaa leirikustannuksia

Lue Eldis 22 leirin varainhankinta vinkit ja suunnitelkaa oma varainhankintakampanja, jonka avulla voitte kerätä leirimaksut yhdessä.

LUE LISÄÄ →
Blogi

Kaikille leiriläisille onnistunut leirikokemus

Eldis 22 leiriä suunniteltaessa olemme ottaneet toimintaperiaatteiksemme osallisuus, digitaalisuus, uudella tavalla tekemisen ja kestävän leirin rakentaminen. Haluamme, että periaatteet näkyvät kaikessa tekemisessä.

LUE LISÄÄ →
Vieritä ylös
Skip to content