Leiriläisten yhdenvertaisuus ja turvallisuus

Leiriläisten yhdenvertaisuus ja turvallisuus

Logo-Kit-Eldis2020-09

Kaikille tasavertaiset mahdollisuudet viihtyä leirillä.

Jokainen voi edistää toiminnallaan yhdenvertaisuutta

Yhdenvertaisuus on yksi tärkeimmistä arvoista leiriä tehdessä. Lähtökohtana on, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus osallistua leirille, leirillä järjestettävään toimintaan ja oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään ilman pelkoa tulla syrjityksi. On tärkeää, että jokainen leiriläinen edistää toiminnallaan yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta.

Kiusaamisen ehkäisy ja vihapuheeseen puuttuminen liittyvät tiiviisti yhdenvertaisuustyöhön. Leirille on laadittu turvallisemman tilan periaatteet ja niihin tulee jokaisen leiriläisen sitoutua.

Turvallisemman tilan periaatteet ja leirin hyvän käytöksen ohjeet

Luomme kaikki yhdessä kannustavan, positiivisen ja ympäristön kannalta kestävän leirin. Huomioithan siis leirillä sääntöjen lisäksi myös nämä ohjeet:

Ole avoin.

Kohtaa leirillä uudet henkilöt ja aiheet ennakkoluulottomasti. Ota kaikki mukaan ja uskalla myös itse osallistua ja kokeilla uusia asioita. Jokainen vastaantuleva tilanne ja asia voi olla mahdollisuus oppia jotain uutta ja kehittyä!

Älä tee oletuksia toisten kyvyistä, osaamisesta, taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai mielipiteistä esimerkiksi ihonvärin tai muiden ulkoisten ominaisuuksien perusteella.

Kunnioita.

Anna toiselle mahdollisuus olla oma itsensä. Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista, että myös ilmeillä ja eleillä on suuri vaikutus.

Kunnioita jokaisen henkilökohtaista koskemattomuutta. Älä siis koske toisia ilman lupaa.

Kohtele leirin ja palokuntien omaisuutta huolellisesti ja kunnioittavasti. Ilmoita viallisista ja rikkoutuneista asioista niistä vastaaville henkilöille.

Puutu.

Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu tilanteeseen ja/tai pyydä apua sellaiselta henkilöltä, joka voi puuttua.

Jos sinuun kohdistuu leirillä häirintää, yritä ensin ottaa asia puheeksi henkilön kanssa, joka on mielestäsi syyllistynyt häirintään. Jos tämä ei tunnu luontevalta tai asia ei ratkea puhumalla, voit olla yhteydessä leirin turva-aikuiseen. Häirintään tai ahdisteluun syyllistynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa välittömästi leirialueelta.

Ole aktiivinen.

Hoida sinulle annetut tehtävät ja auta tarvittaessa muitakin. Noudata leirin aikatauluja: ole ajoissa paikalla siellä, missä sinun pitääkin olla.

Toimita löytötavarat löytötavaratoimistoon.

Toimi vastuullisesti.

Ota ruokaa vain se määrä, jonka jaksat syödä. Pese ruokailuvälineesi huolellisesti tiskipisteessä.

Pidä huolta ympäristöstä ja lajittele jätteesi.

Rentoudu.

Leirillä on tarkoitus pitää hauskaa ja oppia uusia asioita. Myös erehtyminen, kysyminen ja avun pyytäminen on sallittua

syrjinnästä vapaa alue tunnus

Toimi näin jos kohtaat tai havaitset häirintää.

1. Puutu häirintään.

Kerro häiritsijälle, että hänen käytöksensä tuntuu ikävältä ja pyydä häntä lopettamaan.

2. Poistu tilanteesta.

Sinulla on lupa poistua tilanteesta halutessasi.

ÄLÄ JÄTÄ KAVERIA YKSIN!

Jos häirintä kohdistuu toiseen, auta häntä poistumaan tilanteesta.

3. Kerro tilanteesta turvalliselle aikuiselle.

Kerro mitä tapahtui ja keitä oli paikalla.

Eldis 22 leirin yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää ja turvata yhdenvertaisuutta ennen leiriä, leirin aikana ja sen jälkeen. Yhdenvertaisuutta pyritään edistämään ja turvaamaan leiriä edeltävissä ja jälkeisissä tapahtumissa, itse leirillä sekä viestinnässä ja käytännön järjestelyissä. Yhdenvertaisuussuunnitelma toimii työkaluna leirin tekijöille ja pohjana yhdenvertaisuustyön suunnittelulle.

Ohjeita toimihenkilöille kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen

Ohje lasten ja nuorten välisen kiusaamisen ennaltaehkäisyyn

Ohje lasten ja nuoren väliseen kiusaamiseen puuttumiseen

Ohje lasten ja nuorten välisen seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn

Ohje lasten ja nuorten väliseen seksuaaliseen häirintään puuttumiseen

Ohjeiden lähde: Väestöliiton Et ole yksin -aineisto www.etoleyksin.fi

Vieritä ylös
Skip to content