Ota yhteyttä

Leiriorganisaatio muodostuu kahdeksasta toimialasta, joita ovat huolto, kansainväliset asiat, keittiö, koulutus, ohjelma, toimisto, turvallisuus ja viestintä. Leiriä johtavat leiripäällikkö ja varapäällikkö. Jokaisella toimialalla on päällikkö ja varapäällikkö, jotka huolehtivat työparina toimialan suunnittelusta ja toteutuksesta. Leiritoimikunnan muodostavat leiripäälliköt, toimialapäälliköt ja 5 kokemusasiantuntijanuorta, jotka toimivat tasavertaisina toimijoina leiritoimikunnassa.

Vapaaehtoisten tukena toimii leirin projektipäällikkö. Yhdessä leiripäälliköt ja projektipäällikkö muodostavat leirin johdon.

Lähetä avoin hakemus leiritehtäviin!

Jos olet kiinnostunut leirin eri tehtävistä tai sinulla on ideoita, joita haluat jakaa leiriorganisaation henkilöiden kesken, ole rohkeasti yhteydessä suoraan leiripäälliköihin, projektipäälliköön tai toimialapäälliköihin.

Voit myös ottaa yhteyttä viereisellä lomakkeella.

Samuel Siliin, leiripäällikkö

samuel.siliin@eldis22.fi

+358 40 124 1436

Kotipalokunta Malmin VPK

Samu johtaa leiritoimikuntaa yhdessä Sabinan kanssa ja he vastaavat kokonaisvaltaisesti leirin suunnittelusta ja toteutuksesta.

 

Sabina Holopainen, leirin varapäällikkö

sabina.holopainen@eldis22.fi

+358 40 124 4017

Kotipalokunta Kyrkslätt FBK

Sabina toimii Samun työparina ja he vastaavat yhdessä kokonaisvaltaisesti leirin suunnittelusta ja toteutuksesta.

 

Veikko Pullinen, huoltopäällikkö

veikko.pullinen@eldis22.fi

+358 40 124 5343

Kotipalokunta Grankulla FBK

Huolto vastaa leirin infran, ympäristöpalveluiden ja mm. kuljetuspalveluiden järjestämisestä. Rakennus- ja purkuleirit kuuluvat huollon toimialaan.

 

Jaana Rantanen, kansainvälisten asioiden päällikkö

jaana.rantanen@eldis22.fi

+358 40 124 4974

Kotipalokunta Malmin VPK

Kansainvälinen toiminta sisältää kaikkien ulkomaisten leiriläisten yhteydenpidon ja palvelut sekä vastaa International rescue -kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta.

 

Teija Ståhlberg, keittiöpäällikkö

teija.stahlberg@eldis22.fi

+358 40 124 5133

Kotipalokunta Kuusjoen VPK

Keittiötoimiala huolehtii, että n. 100 000 annosta jaetaan leirin aikana ja tavoitteena on, että jokaisen aterian jälkeen jää hyvä maku suuhun.

 

Juha Kylmälä, koulutuspäällikkö

juha.kylmala@eldis22.fi

+358 40 124 5215

Kotipalokunta Riihimäen VPK

Koulutus sisältää ennen leiriä, leirin aikaisen koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen ja muun koulutuksen. Koulutuksen alle kuuluvat mm. rippikoulu ja päiväleiritoiminta.

 

Camilla Rautanen, ohjelmapäällikkö

camilla.rautanen@eldis22.fi

+358 40 124 5232

Kotipalokunta Pargas FBK

Ohjelmatoimiala huolehtii vapaa-ajan ohjelmasta leirillä. Lisäksi Skidi Eldis 22 päivähoito kuuluu ohjelman alle, kuten avajaiset, vierailupäivä ja päättäjäiset.

 

Sari Tuuri-Salonen, toimistopäällikkö

sari.tuuri-salonen@eldis22.fi

+358 40 124 0477

Kotipalokunta Malmin VPK

Toimisto huolehtii leirin aikaisesta taloudesta, leiri-ilmoittautumisista ja henkilöstöhallinnasta, kuten leirin aikaisesta toimihenkilöpankista. Lisäksi infopiste, tuotemyynti ja kanttiini-toiminta kuuluu toiminton alle. 

Juha Niitynpää, turvallisuuspäällikkö

juha.niitynpaa@eldis22.fi

+358 40 124 5193

Kotipalokunta Ventelän VPK

Turvallisuustoimiala huolehtii leiri alueen turvallisuudesta. Siihen kuuluvat mm. kulunvalvonta, järjestyksen valvonta, leiripalokunta ja leirisairaala.

Juuso Gardemeister, viestintäpäällikkö

juuso.gardemeister@eldis22.fi

+358 40 124 5217

Kotipalokunta Malmin VPK

Viestintä huolehtii leirin viestinnän koordinoinnista. Projektissa toteutetaan periaatetta, että kaikki viestivät. Viestinnän vastuulla on viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen, some-kanavien ja verkkosivujen ylläpito sekä leirimarkkinointi.

Valtteri Tervala, leirin projektipäällikkö, project manager

valtteri.tervala@eldis22.fi

+358 50 530 5124

Uudenmaan Pelastusliitto ry

Projektipäällikkö tukee vapaaehtoisorganisaatiota ja huolehtii projektin hallinnosta.

Kokemusasiantuntijanuoret

Kokemusasiantuntijanuoret toimivat leiritoimikunnan tasavertaisina jäseninä. He ovat mukana kertomassa mielipiteitä ja omia ideoita, vaikuttamassa ja tekemässä päätöksiä.

Fiona Sorja

fiona.sorja@eldis22.fi

Malmin VPK 

Pekka Korteniemi

pekka.korteniemi@eldis22.fi

Rovaniemen VPK 

Enni Varteva

enni.varteva@eldis22.fi

Äänekosken VPK 

Sami Järvinen muotokuva

Sami Järvinen

sami.järvinen@eldis22.fi

Tampereen VPK 

Mimosa Ekholm muotokuva

Mimosa Ekholm

mimosa.ekholm@eldis22.fi

Mikkelin VPK 

Vieritä ylös
Skip to content