Jämställdhet och säkerhet

Jämstelldhet och säkerhet

Logo-Kit-Eldis2020-09

Lika rättighet för alla att trivas på lägret.

Jämställdhet är en av de viktigaste värdena på lägret

Var och en har rätt att delta på lägret, delta i aktiviteter som organiseras där och att höras och ses som sig själva utan rädsla för diskriminering.

Vi har gjort instruktioner för att förebygga mobbning och sexuella trakasserier och hur man hanterar situationer där mobbning eller trakasserier har skett. Det finns också principer för ett säkrare utrymme och instruktioner för gott uppförande på lägret. Varje lägerdeltagar borde förbinda sig till dessa.

Principer för ett säkrare utrymme och instruktioner för gott uppförande på lägret

Var öppen.

Möt nya personer och teman på ett fördomsfritt sätt. Se varje fråga och situation du stöter på som en chans att lära dig något nytt och utvecklas.

Respektera varje persons självidentifiering, gör inte antaganden gällande till exempel andras kön, bakgrund eller familjeförhållanden.

Visa respekt.

Ge andra en chans att vara sig själva. Ge andra utrymme, fäst uppmärksamhet vid dina ordval och kom ihåg deltagarnas olika bakgrund.

Respektera allas personliga integritet. Rör inte andra utan tillstånd.

Hantera lägrets och andra brandkårers egendom med omsorg och respekt. Om något går sönder, rapportera det till de personer som ansvarar för egendomen.

Ingrip.

Om du blir vittne till trakasserier eller annat osakligt bemötande, stå inte tyst och se på. Ingrip och ta itu med situationen och/eller be någon att hjälpa till att ingripa i situationen.

Du kan också kontakta en trygghetsperson på lägret.

Var aktiv.

Ta hand om de uppgifter som tilldelas dig och hjälp andra om det behövs. Följ lägrets schema.

Leverera förlorad egendom till hittegodsbyrån.

Handla ansvarsfullt.

Ta bara så mycket mat som du kan äta. Tvätta dina kärl och bestick noggrant.

Ta hand om miljön och sortera ditt avfall.

Slappna av.

Läger handlar om att ha kul och lära sig nya saker. Det är också tillåtet att göra misstag och ställa frågor!

syrjinnästä vapaa alue tunnus

Agera såhär om du möter eller ser trakasserier.

1. Agera.

Berätta för den som trakasserar att hens beteende sårar och be hen sluta.

2. Avlägsna dig från situationen.

Om du vill har du rätt att avlägsna dig från situationen.

Lämna inte en kompis i sticket!

Om trakasserierna riktar sig mot någon annan än dig själv, hjälp den utsatta att ta sig ur situationen.

3. Berätta om situationen för en trygg vuxen.

Berätta vad som hände och vem som var på plats.

Källor: Väestöliiton Et ole yksin -aineisto www.etoleyksin.fi

Vieritä ylös
Skip to content