Utbidningen

Utbildningen

Logo-Kit-Eldis2020-09

Utbildningen är central på Eldis 22 lägret

På denna sida kan du bekanta dig med kursutbudet på lägret. För varje kurs har finns en åldersrekommendation, målsättningarna för kursen samt möjliga övriga krav för kursen i fråga. Dessutom finns här information för vem respektive kurs lämpar sig.

Observera, att för lägerskriftskolan (1-30.10.2021) och grundkursen i räddningsverksamhet (1-15.12.2021) gäller andra anmälningstider än för de övriga kurserna.

Alla kurser kommer inte att ordnas på svenska men beroende på intresset kan vi kanske ordna med svenskspråkig stödperson om det finns ett specifikt intresse för någon av specialkurserna.

Nybörjakurs (NyKu 1)

Åldersrekommendation 7-8 år (födda 2014-2015).

När du utfört kursen kan du röra dig i grupp på lägret, nödnumret och hur man gör en nödanmälan, använda pytssprutan och göra olika knopar, handla vid ett brandtillbud och tryggt ta dig ut ur ett brinnande utrymme.

Kursen lämpar sig för ungdomar som inleder sin brandkårskarriär.

Nybörjakurs (NyKu 2)

Åldersrekommendation 9-10 år (födda 2012-2013).

När du utfört kursen kan du röra dig i grupp på lägret och tryggt i trafiken, använda en släckningsfilt och göra olika knopar, handla rätt då du hör den allmänna nödsignalen och tryggt ta dig ut ur ett brinnande utrymme samt ge första hjälp.

 

Kursen lämpar sig för ungdomar som inleder sin brandkårskarriär.

Nivåkurs 1 (NiKu 1)

Åldersrekommendation 11 år (födda 2011).

När du utfört kursen kan du röra dig i grupp på lägret och i trafiken, göra en nödanmälan, använda släckningsfilten och pytssprutan, göra olika knopar, rulla slang, handla rätt vid ett brandtillbud och tryggt ta dig ut ur det brinnande utrymmet samt ge första hjälp (t.ex. sidoläget).

Kursen lämpar sig för ungdomar som inleder sin brandkårskarriär eller som redan varit med ett par år.

Nivåkurs 2 (NiKu 2)

Åldersrekommendation 12 år (födda 2010).

När du utfört kursen kan du verka på lägret, känner till olika förstahandssläckare och släckningsmetoder, kan släcka en initialbrand på olika sätt, handla rätt då du hör den allmänna nödsignalen, göra en bärlänk på brandlinan, pack in slang i häck/låda samt gen första hjälp (bl.a. frakturer, brännskador).

Kursen lämpar sig för ungdomar i början av sin brandkårskarriär eller som redan varit med ett par år.

Nivåkurs 3 (NiKu 3)

Åldersrekommendation 13-14 år (födda 2008-2009).

När du utfört kursen kan du göra en nödanmälan, möta och undersöka en nödställd samt handla rätt utgående från personens skador (köldskador, främmande föremål i andningsvägarna, sjukdomsattack), hjälpa en person i chock och återuppliva en person. Du kan också göra en grundklarering och handla vid en trafikolycka.

Kursen lämpar sig speciellt bra för att förbättra dina kunskaper i första hjälp. På kursen fungerar man som en s.k. novis vid första hjälp situationerna. Av ungdomarna önskar vi att de har de grundläggande färdigheterna i slanghantering (enkelrulle, dubbel rulle, slanghäck/-låda) innan de kommer till kursen.

Nivåkurs 4 (NiKu 4)

Åldersrekommendation 14-15 år (födda 2007-2008).

När du utfört kursen kan du använda radiotelefonen och känner till grunderna i radiokommunikation, göra en skumklarering, känna igen olika handverktyg och stegutrustning, klä på dig tryckluftsandningsaggregatet, principerna för ett släckningsangrepp, använda skarvstegar och fira ned dig med ett rep samt ge nödförstahjälp.

Kursens tyngdpunkt ligger på att utveckla de grundläggande personliga räddningsfärdigheterna. Av ungdomarna önskar vi att de har färdigheter att klarera arbetsledning och grundklareringar samt om de mest grundläggand

Introduktionskurs (Intr)

Åldersrekommendation 13-16 år (födda 2006-2009).

Introduktionskursen är de två första nivåkurserna komprimerad till en kurs. Kursen lämpar sig speciellt som första kurs för ungdomar (enligt åldersrekommendationerna) som inleder sin brandkårsbana.

Kursdeltagarna kommer att delas in i olika grupper beroende på ålder och tidigare kunskaper.

Maskinskötarkurs

Åldersrekommendation 15-18 år (födda 2004-2007).

När du utfört kursen känner till till olika motorers funktionsprincip, vattenvägen och de uppkopplingar som hör till denna, kan använda olika pumpar och klarera en motorspruta. Dessutom kan du på ett säkert sätt använda övriga motordrivna redskap som brandkåren använder.

Kursen lämpar sig ypperligt för att utveckla sina färdigheter som maskinskötare. Av ungdomarna önskar vi att de har färdigheter att klarera arbetsledning och grundklareringar innan de kommer till kursen.

Firefighter kurs

Åldersrekommendation 15-18 år (födda 2004-2007).

När du utfört kursen kan du använda tryckluftsandningsaggregatet, göra ett släckningsangrepp och röra dig i ett rökfyllt utrymme, utföra eftersökning och ventilering av rök samt ge första hjälp bl.a. för värmesjukdomar.

Kursen lämpar sig ypperligt för att utveckla sina färdigheter att fungera i ett släckningspar. Av ungdomarna önskar vi att de har färdigheter att klarera arbetsledning, skum och grundklareringar samt hur man klär på sig ett tryckluftsandningsaggregat innan de kommer till kursen.

Kurs i första hjälp

Åldersrekommendation 15-18 år (födda 2004-2007).

När du utfört kursen kan du utvärdera transportordningen för de nödställda, känna igen en nödlägespatient och skademekanismen och kan du ge ändamålsenlig första hjälp för olika situationer (återupplivning + defibrillering, medvetslös person, chock, sjukdomsattack, frakturer, osv.).

Kursen lämpar sig ypperligt för att fördjupa sina kunskaper i första hjälp. På kursen övar man som en yrkeshjälpare

Kurs i beredskap

Åldersrekommendation 15-18 år (födda 2004-2007).

Kursens målsättning är att introducera ungdomarna i räddningsplaner, befolkningsskydd, skyddstagande samt olyckor med farliga ämnen samt olika nivå på beredskap i samhället (individen, kommunen, staten).

Radiotrafikkurs

Åldersrekommendation 15-18 år (födda 2004-2007).

Kursens målsättning är att introducera ungdomarna i den radioutrustning som finns i brandkårerna och hur den används, fördjupa kunskaperna om nödcentralerna och alarmeringssystemen, öva mycket radiotrafik och talteknik.

Vattenräddning

Åldersrekommendation 15-18 år (födda 2004-2007) + krav på simkunskap.

Kursen målsättning är att introducera ungdomarna till vattnet, simmandet, dykande samt vattenräddning som en del av brandkårens uppdragsfält.

Når du utfört kursen känner du till grunderna i hur man rör sig tryggt på vatten, du får säkerhet i din simkunskap, kan rädda en person ur vattnet med tillbudsstående medel, känner till och kan använda yträddningsutrustningen samt ge första hjälp åt en drunknad.

Deltagande i kursen kräver att man kan simma. Enligt den nordiska definitionen för simkunskap skall en person som faller i så djupt vatten att huvudet hamnar under vatten när man kommer till ytan kunna simma 200 m i ett sträck varav 50 m på rygg.

International Rescue

Utländska och finländska ungdomar, åldersrekommendation 15-18 år (födda 2004-2007).

Kursens målsättning är att introducera brandkårsungdomarna i internationella brandkårsverksamhet och lära känna brandkårsungdomar från andra länder. Kursens läroplan innehåller internationalism som en väsentlig del, tävlingar och mångkulturalism.

Till kursen önskas också många finländska ungdomar.

Kursen lämpar sig också för ungdomar som inleder sin brandkårsbana.

Actionkurs

Åldersrekommendation 15-18 år (födda 2004-2007).

Kursen är menad för de ungdomar som söker äventyr och lite mera. På kursen lär man sig överleva i naturen, vandra i naturen, doppa sig i vattnet och att klara alla tänkbara uppgifter på land, i vattnet och luften som de fantastiska utbildarna hittar på. Till kursen antages högst 30 ungdomar. Kursdeltagarna får en utrustningslista och mera tilläggsuppgifter när kursdeltagarna är valda.

Säkerhetsupplysning

Åldersrekommendation 15 år fyllda (födda 2007 eller tidigare).

Efter kursen känner kursdeltagaren till hur viktig säkerhetsupplysning är som en del av förebyggande av olyckor, kan planera och utföra ett informationstillfälle med olika innehåll och för olika målgrupper.

På kursen får man också mycket övning i att framträda.

Funktionärskurs

Åldersrekommendation 15 år fyllda (födda 2007 eller tidigare).

Kursen erbjuder två olika inriktningar:

  • För 15-17 år gamla ungdomar ges möjlighet att delta i lägret och arbeta på ett och samma verksamhetsområde man gillar under hela lägret eller
  • 15 år fyllda ungdomar kan delta i kursen och bekanta sig med flera av de funktioner och verksamheter som finns på lägret.

Gruppchefskurs (innehållet uppdaterat)

Åldersrekommendation 15 år fyllda (födda 2007 eller tidigare).

Kursens innehåll presenteras närmare senare.

Utbildarkurs (innehållet uppdaterat)

Åldersrekommendation 17 år fyllda (födda 2006 eller tidigare).

Kursens innehåll presenteras närmare senare.

Skriftskola (enbart på finska)

Skriftskolan är för ungdomar födda 207 eller tidigare (det år man fyller 15).

Skriftskolan går helt och hållet på finska. Närmare presentation av skriftskolan finns på de finska sidorna.

Grundkurs i räddningsverksamhet (enbart på finska)

Ålderskrav 16-18 år (födda 2004-2006).

På grundkursen i räddningsverksamhet lär man sig de grundläggande färdigheterna för att kunna delta i räddningsverksamheten. Kursen ger grundläggande förutsättningar att verka inom en räddningsgrupp i par med en mera erfaren person. Kursen innehåller bl.a. nödförstahjälp, förhandssläckning, branddräkten, tryckluftsandningsaggregat, övning med Virve-terminaler samt att öva hur man fungerar vid släcknings- och räddningsuppdrag.

På kursen följer man läroplanen för avtalspersonal som uppgjorts av Räddningsinstitutet. Kursdeltagaren skall uppfylla de krav som finns på hälsotillstånd och funktionsförmåga gällande grundläggande verksamhet inom räddningsverksamheten; detta skall verifieras med ett läkarutlåtande. Dessutom rekommenderas att man utför fobi- och lämplighetstesterna med dessa är inte obligatoriska för att komma med på kursen.

Kursen inleds i börjat av året 2022 med olika distanssammankomster och med distansuppgifter som skall utföras i den egna brandkåren. Dessutom kräver kursen genomförda självstudier och beredskap att göra övningar även under fritiden på lägret.

Ansökningstiden till kursen slutar 15.12.2021 och 30 deltagare antas till kursen bland de sökande som uppfyller alla kriterier för kursen. Närmare anvisningar för ansökningsförfarandet publiceras senare.

Vieritä ylös
Skip to content