Teemapuistot

Teemapuistot

Logo-Kit-Eldis2020-09

Haluamme, että jokainen nuori viihtyy ja kokee mahtavia elämyksiä koulutuksissa!

Palokuntanuorten kurssien sisällöt on lajiteltu teemoihin. Eldis 22 leirillä koulutukset järjestetään keskitetysti teemoittain erilaisilla koulutusalueilla, joita kutsumme teemapuistoiksi. Teemapuistoihin kootaan ammattitaitoiset kouluttajat ja tarvittava kalusto sekä rakennetaan innostavia koulutusympäristöjä. Ajatuksena on taata jokaiselle nuorelle laadukas ja tasapuolinen koulutus.

Tällä sivulla esittelemme leirin teemapuistot, joiden kautta koulutukset toteutetaan.

Haluatko kuulla lisää tai käydä avointa keskustelua teemapuistoista?
Koulutuspäällikön yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulta.
Teemamestareihin saat suoraan yhteyden sähköpostitse: etunimi.sukunimi@eldis22.fi

Arjen turvallisuustaidot

Arjen turvallisuustaidot teemapuistossa nuori oppii muun muassa tunnistamaan erilaisia elinpiirin (esim. keittiö, liikenne, sauna) riskejä, vaihtamaan palovaroittimen pariston, koekäyttämään ja sijoittamaan sen oikein sekä käyttämään erilaista alkusammutuskalustoa. Nuori oppii toimimaan tulipalotilanteessa ja poistumaan turvallisesti palavasta tilasta. Teemapuistossa annetaan myös eväitä turvalliseen liikkumiseen liikenteessä.

 

Kohderyhmät: Alkukurssit 1 ja 2 sekä Tasokurssi 1

 

Esimerkkejä teemapuistossa käytettävästä kalustosta: sankoruisku, sammutuspeite, erilaiset käsisammuttimet ja palovaroittimet

Teemamestarit: Timo Nurminen

Viestiliikenne ja hätäilmoitus

Tämä teemapuisto vastaa kaikista hätäilmoitukseen liittyvistä koulutuksista. Lisäksi teemapuiston tavoitteena on tutustuttaa nuoret palokuntien käyttämään radiokalustoon ja niiden käyttöön, syventyä hätäkeskuslaitoksen toimintaan sekä hälytysjärjestelmiin, harjoitella runsaasti viestiliikennettä ja puhetekniikkaa.

 

Kohderyhmät: Alkukurssit, Tasokurssit 1, 3 ja 4, Viestiliikennekurssi ja Pelastustoiminnan peruskurssi

 

Esimerkkejä teemapuistossa käytettävästä kalustosta: erilaiset radiokalustot (VIRVE, VHF)

Teemamestarit: Antti Sjöblom

 

Putoamisvaarallisella alueella työskentely (PVAT)

PVAT teemapuistossa perehdytään erilaisiin palokunnassa tarvittaviin solmuihin ja kalustosidoksiin sekä tikkaisiin. PVAT puisto tarjoaa nuorille turvallisen paikan harjoitella kiipeämistekniikkaa ja laskeutumista ammattitaitoisten kouluttajien johdolla.

 

Kohderyhmät: Alkukurssit 1 ja 2, Tasokurssit 1, 2 ja 4, Action-kurssi, Pelastustoiminnan peruskurssi ja International Rescue

 

Esimerkkejä teemapuistossa käytettävästä kalustosta: kalustonarut, jatkotikkaat, putoamissuojaimet, köydet, laskeutumis- ja varmistuslaitteet

Teemamestarit: Oscar Potrykus ja Mika Jäntti

Ensiapu

Ensiapupuistossa koulutetaan muun muassa haavojen puhdistamista ja sitomista, painesiteen tekemistä, murtumien, palovammojen ja paleltumien hoitamista sekä potilaan tutkimista, kohtaamista, nostamista ja siirtämistä. Elvytysharjoittelua, terveyskasvatusta ja sairaskohtauksien hoitamista.

 

Kohderyhmät: Alkukurssit, Tasokurssit, Ensiapukurssi, Vesipelastuskurssi, Pelastustoiminnan peruskurssi ja International Rescue

 

Esimerkkejä teemapuistossa käytettävästä kalustosta: kodin ensiaputarvikkeet, kuten ensisiteet, laastarit, puhdistusaineet

Teemamestarit: Katri Laaksonen ja Hanne Raatikainen

Tieliikennepelastaminen ja raivaus

Teemapuistossa koulutetaan liikenneonnettomuuspaikalla ja liikenteenohjaajana toimimista, erilaisten moottori- ja sähkökäyttöisten työkalujen sekä hydraulisten pelastustyökalujen turvallista käyttöä. Lisäksi teemapuisto tutustuttaa nuoret tieliikennepelastamisen perusteisiin.

 

Kohderyhmät: Tasokurssi 3, Konemieskurssi, Action-kurssi, Pelastustoiminnan peruskurssi ja International Rescue

 

Esimerkkejä teemapuistossa käytettävästä kalustosta: palokuntien moottori- ja sähkökäyttöiset työkalut sekä hydrauliset pelastustyökalut, liikenteenohjaukseen tarkoitettu välineistö sekä erilaiset turvalaitteiden suojat

Teemamestarit: Simo Vitikainen ja Janne Vuorela

Sammutus- ja konemiestaidot

Sammutustaidot teemapuistossa harjoitellaan letkujen ja suihkuputkien käsittelyä, erilaisia selvityksiä maantasossa (työjohto-, perus-, vaahto- ja järeät selvitykset), sammutushyökkäystä, paineilmalaitteiden pukemista, toimintakunnon tarkastusta sekä käyttöä ja erilaisten palopumppujen käyttöä.

 

Kohderyhmät: kaikki Tasokurssit, Tulitaistelija ja konemieskurssit, Pelastustoiminnan peruskurssi ja International Rescue

 

Esimerkkejä teemapuistossa käytettävästä kalustosta: työjohdot, pääjohdot, liitin- ja suihkuputkikalusto, ajoneuvopumput, moottoriruiskut, paineilmalaitteet

Teemamestarit: Severi Uurasmaa ja Joni Falkstedt

Varautuminen

Varautumispuiston koulutuksissa nuori oppii tunnistamaan yleisen vaaramerkin, ymmärtää sen merkityksen ja osaa toimia sen mukaisesti. Lisäksi varautumispuisto tarjoaa tietoa vaarallisten aineiden onnettomuuksista, väestönsuojista ja eri asteisista varautumissuunnitelmista (yksilön, kunnan ja valtion).

Kohderyhmät: Alkukurssi 2, Tasokurssi 2, Varautumiskurssi ja International Rescue

Esimerkkejä teemapuistossa käytettävästä kalustosta: erilaiset varoituskyltit, suojavarusteet ja mittauslaitteistot

Teemamestari: Tuomas Virtanen

Vesipelastus

Vesipelastusteema kouluttaa turvallisen vesillä liikkumisen periaatteita ja antaa varmuutta uintitaitoihin. Vesipelastuskoulutuksien jälkeen osaat pelastaa ihmisen vedestä saatavilla olevia apuvälineitä käyttäen, tunnistat ja osaat käyttää pintapelastuskalustoa.

Kohderyhmät: Vesipelastuskurssi ja Rippikoulu

Esimerkkejä teemapuistossa käytettävästä kalustosta: pelastusliivi, pelastusrengas, heittoliina, pelastuspatukka, Resca-lauta, pintapelastuspuku, räpylät, maski ja hengitysputki

Teemamestari: Jonna Raukola

Vieritä ylös
Skip to content