Temaparker

Temaparker

Logo-Kit-Eldis2020-09

Vi vill att varje ungdom skall trivas och få fantastiska upplevelser under utbildningarna!

Brandkårsungdomarnas utbildning är fördelade i olika teman. Utbildningarna på Eldis 22 lägret ordnas temavis på de olika skolnings områdena som vi kallar för temaparker. I temaparkerna samlar vi ihop yrkeskunniga utbildare samt behövlig utrustning och så bygger vi inspirerande utbildningsmiljöer. Tanken är att kunna garantera en jämn och kvalitativ utbildning åt de unga.

På den här sidan presenterar vi lägrets temaparker där utbildningen utförs.

Sök till temamästare!

Rekryteringen är igång! Nu söker vi ytbärning, beredskap, radiotrafik och nödmeddelande och vardagens säkerhetsfärdigheter temamästare att leda temaparkerna.

Vardagens säkerhetsfärdigheter

I temaparken för vardagens säkerhetsfärdigheter lär sig bl.a den unga att identifiera risker i vardagen (tex köket, trafiken, bastun), att byta batteri i brandvarnaren, testa den och att placera den rätt samt att använda olika former av förstahandssläcknings utrustning.

Den unga lär sig att fungera i en brandsituation och att avlägsna sig trygg från ett brinnande utrymme. I temaparken får man även kunskap om hur man rör sig tryggt i trafiken.

Målgrupp: Nybörjarkurs 1 och 2 samt Nivåkurs 1

Exempel på utrustning som används i temaparken: pyts-spruta,  släckningsfilt, olika handsläckare och brandvarnare

Radiotrafik och nödanmälan

Den här temaparken för all utbildning gällande nödanmälan. Dessutom har temaparken som målsättning att de unga får bekanta sig med den radioutrustning som brandkårerna använder och hur man använder den, fördjupa sig i alarmcentralens verksamhet och alarmerings system, samt att öva rikligt på radiotrafik och hur man pratar i radiona.

Målgrupper: Nybörjarkurserna, Nivåkurserna 1, 3 och 4, radiokommunikations kursen och Räddningsarbetets grundkurs

Exempel på utrustning som används i temaparken: olika radioenheter(VIRVE, VHF)

ARBETE PÅ OMRÅDE MED RISK ATT FALLA (PVAT)

I PVAT temaparken får man köra sig de knopar som behövs inom brandkåren och för att ankra redskap och stegar. PVAT parken erbjuder åt de unga en trygg miljö att öva klättrings teknik och repellering under handledning av yrkeskunniga utbildare.

Målgrupper: Nybörjarkurserna 1 och 2, Nivåkurserna 1, 2 och 4, Action kursen, Räddningsarbetets grundkurs och International Rescue

Exempel på utrustning som används i temaparken: Redskapsrep, förlänga stege, fallskydd, rep, repellerings och säkringsutrustning

FÖRSTAHJÄLP

I förstahjälps temaparken utbildas det i bl.a hur man rengör sår och hur man gör ett förband, tryckförband, hur man sköter benbrott, brännskador, förfrysningar och hur man möter en patient och undersöker, lyfter  och förflyttar patienten. Återupplivningsövning, hälsofostran och hur man sköter sjukdomsattacker.

Målgrupper: Nybörjarkurserna, Nivåkurserna, Förstahjälp kursen, ytbärgnings kursen, Räddningsarbetets grundkurs och International Rescue

Exempel på utrustning som används i temaparken: hemmets förstahjälps utrustning, som tex förband, plåster och rengöringsmedel

TRAFIKRÄDDNINGSARBETE OCH RÖJNING

I den här temaparken ger man färdigheter i hur man skall fungera vid trafikräddning och hur fungera som trafik dirigerare, samt hur man arbetar tryggt med olika motor- och elverktyg samt hydrauliska räddningsredskap. I temaparken lär sig de unga dessutom grunderna för trafikräddning.

Målgrupper: Nivåkurs 3, Maskin skötar kursen, Action kursen,  Räddningsarbetets grundkurs och International Rescue

Exempel på utrustning som används i temaparken: brandkårernas motor- och elverktyg samt hydrauliska räddningsredskap och utrustning för trafik dirigering och olika skyddsutrustningar

SLÄCKNING OCH MASKINSKÖTAR FÖRDIGHETER

I temaparken för släckningsarbete övar man hantering av slangar och strålrör, olika klareringar på marknivå(arbetsslang-, grund-, skum -och grova klareringar), släckningsanfall, påklädning av trycklufts apparater, kontroll av funktionalitet och användning samt användning av olika brandpumpar.

Målgrupper: alla Nivåkurser, FireFighter kursen,  Maskin skötar kursen, Räddningsarbetets grundkurs och International Rescue

Exempel på utrustning som används i temaparken: arbetsslang, huvudslang, kopplingar och strålrör, fordonspumpar, motorsprutor och trycklufts appaarater

BEREDSKAP

I beredskapsparken lär sig de unga att känna igen den allmänna varningssignalen, att förstå innebörden av den och att kunna fungera enligt det. Dessutom erbjuder beredskapsparken information om olyckor med farliga ämnen, befolkningsskydd och olika nivåer av beredskaps planer för undantagstillstånd (individen, kommunen och staten)

Målgrupper: Nybörjarkurs 2, Nivåkurs 2, kursen för undantagstillstånd och International Rescue

Exempel på utrustning som används i temaparken: olika slag av varningsskyltar, skyddsutrustning och mätapparatur

YTBÄRGNING

Ytbärgnings temaparken utbildar grunderna i hur man rör sig tryggt på vattnet och ger trygghet i simfärdigheter. Efter utförd ytbärgnings utbildning behärskar man att rädda en människa med hjälpmedel, känner till och kan använda ytbärgningsutrustning.

Målgrupper: Ytbärgningskursen och skriftskolan

Exempel på utrustning som används i temaparken: räddningsväst, livboj, kastlina, räddningsbatong, Resca-bräde, yträddningsdräkt, simfötter, mask och snorkel

Vieritä ylös
Skip to content