Toimialat

Toimialat

Logo-Kit-Eldis2020-09

Toimialojen esittely

Keittiö

Keittiön toimenkuvaan kuuluu aamupalan, lounaan, päivällisen ja iltapalan valmistus. Keittiöllä työskennellään kahdessa vuorossa. Jokaisella vuorolla on oma vastuu henkilö.

Ruokailut tapahtuvat ryhmissä joko palokunnittain tai koulutusryhmien toimesta. Leirillä ruokaillaan ulkona ruokailukatoksessa omilla astioilla, jotka nuoret tiskaavat itse ruokailun jälkeen.

Hyväksi todetut ruokauluvälineet ovat lautasena kauha, korvallinen muki ja ruokailuvälineet.

Koulutus

Kouluttaja

Palokuntanuorten kurssien koulutukset on lajiteltu teemoihin. Eldis22 leirillä koulutukset järjestetään keskitetysti teemoittain erilaisilla koulutusalueilla, joita kutsumme teemapuistoiksi. Teemapuistoihin kootaan kouluttajat ja tarvittava kalusto sekä rakennetaan innostavia koulutusympäristöjä. Ajatuksena on taata jokaiselle nuorelle laadukas ja tasapuolinen koulutus. Kouluttajat toimivat teemapuistoissa.

Ohjaaja

Laadukkaiden koulutusten lisäksi nuorilla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta! Kursseilla toimivien ohjaajien tarkoituksena on edistää nuoren oppimista ja vahvistaa nuorten aktiivisuutta ja vastuullisuutta. Oikealla ohjauksella nuoria autetaan ja tuetaan kuulumaan ryhmään sekä toimimaan sen jäsenenä. Ohjauksella on keskeinen merkitys hyvinvoinnin lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Ohjaajat toimivat kursseilla.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen (KV) toimiala huolehtii ja vastaa kaikkien muista maista tulevien leiriläisten leiriin liittyvistä asioista.

Ennen leiriä:

Toimialapäälliköt pitävät aktiivisesti yhteyttä muiden maiden palokuntanuorisotyöorganisaatioihin ja tiedottavat Eldis22-leiristä. Toimialapäälliköt kutsuvat leirille palokuntanuoria eri maista ja antavat tietoa suomalaisesta leirikulttuurista, joka on erilainen monen muun maan leirien kanssa. Lisäksi ulkomaille annetaan tietoa esimerkiksi Suomen säästä, suomalaisuudesta, kulttuurista ja hintatasosta. Kaikki tiedottaminen tapahtuu englanniksi ja tarvittaessa otetaan käyttöön googlen kääntäjä. Kansainvälinen toimiala hallinnoi ulkomaalaisten ilmoittautumisia ja kerää tietoa, tarvitseeko joku apua leirille saapumiseen tai tarvitseeko joku esimerkiksi lainaksi telttaa leirin ajaksi. Lisäksi kansainvälinen toimiala tekee yhteistyötä kaikkien leirin toimialojen kanssa ja ohjaa ulkomaalaisia töihin eri toimistoihin tekemään nuorille kansainvälistä leiriä. Koulutustoimiston kanssa tehdään paljon yhteistyötä, koska kaikille suunnattu erikoiskurssi International rescuelle osallistuu pääsääntöisesti kaikki ulkomaalaiset nuoret. Ennen keiriä KV etsii suomalaisia palokuntia ja henkilöitä kummeiksi ulkomaalaisille palokunnille yhteistyön lisäämiseksi ja uusien ystävyyssuhteiden luomiseksi jo ennen leiriä.

Leirillä:

Leirin alkaessa KV-toimialan henkilöt auttavat ulkomaalaisia saapumaan leirialueelle ja löytämään telttapaikkansa. KV auttaa ulkomaalaisia tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja tutustuttavat heidät leirialueeseen ja leirin sääntöihin. KV; nimeämät ”kummipalokunnat” ja ystävyyspalokunnat auttavat erityisesti tässä ja ovat merkityksellinen osa ulkomaalaisten liittymistä leiriin ja osaksi Eldis-yhteisöä. Leirin koulutuskieli ja asiointikieli on englanti, mutta sanojen loppuessa kesken on meillä käytössämme tulkkipalvelut. Jokaisen osallistujamaan kielen tulkin saa kiinni puhelimitse ja asia selvinnee saksalla, tsekillä, ruotsilla taikka venäjällä. Tavoitteena on, että jokaisella toimialalla on töissä ulkomaalaisia, jolloin KV tekee näissä asioissa kaikkien toimialojen kanssa yhteistyötä myös leirillä. Nuoret osallistuvat International rescue-kurssille, jossa pääsevät tutustumaan suomalaiseen palokuntakulttuuriin ja suomalaisiin palokuntanuoriin. International rescue on erinomainen kurssi 16vuotta täyttäneelle nuorelle, joka on kiinnostunut puhumaan englantia ja saamaan ulkomaalaisia uusia ystäviä sekä osallistumaan koulutuksessa hydraulisten pelastusvälinen käyttöön, laskeutumiseen, ensiapuun, varautumiseen, vesipelastukseen sekä action-kurssin sisältöihin. KV-toimiala tarvitsee kaikenlaisia ihmisiä toimiakseen täydellisesti; tulkkeja, kouluttajia, ryhmähengen nostattajia, yleismiesjantusia, some-osaajia, toimistoihmisiä, grillimestareita ja verbaaliakrobaatteja. Kunhan henkilö omaa huumorintajua, sosiaalisia taitoja ja intoa työskennellä aamusta iltaan välillä laiskaan tahtiin ja toisena päivänä hyvinkin vauhdikkaasti. Kielivaatimuksena on positiivinen ja avoin ulosanti mielellään hymyssä suin, sekä rallienglannin alkeet.

Turva

Kansainvälisen palokuntanuorten suurleirin Eldis 22 turvallisuusorganisaatioon kuuluu kolme erillistä toimialaa, turvallisuus toimia-ala, leirin ensiapu sekä leiripalokunta. Alla on esittelyt jokaisesta toimialasta erikseen.

Turva

Leirin turvallisuuden tarkoituksena on varmistaa leiriläisille osaltaan turvallinen leiri.
Ennen leiriä on laadittu pelastussuunnitelmat sekä riskien arvioinnit että suunniteltu leirialueella tapahtuma- paikat ja -tilat etukäteen. Turva toimii keskeytymättä koko leirin ajan 24/7.

Haemme JV-kortillisia järjestyksenvalvojia, sekä turvallisuusalasta kiinnostuneita henkilöitä.
Turvallisuusalan luonteesta johtuen, valittavien henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä.

Tehtävään valittavilta henkilöiltä odotamme joustavaa ja hyvää asiakaspalveluasennetta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Pystyt saavuttamaan nuorten ja aikuisten luottamuksen vahvalla ammattitaidollasi ja sinulla on tilannetajua ja reagointikykyä haastavia työtehtäviä kohdattaessa. Arvostamme aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, mutta tärkeintä on aito halu päästä kehittymään turvallisuusalan ammattilaisena.

Tarvitset järjestyksenvalvojan kortin, sujuvan suomen kielen taidon, kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta, huumorintajua, organisointikykyä sekä can do -asennetta. Toivomme myös aiempaa kokemusta nuorten kanssa toimimisesta. Järjestyksenvalvonnan tehtäviin voidaan ottaa myös henkilöitä, joilla ei ole järjestyksenvalvojakorttia, mikäli henkilö katsotaan muutoin tehtävään sopivaksi.

Turvan tehtävissä pääset osaksi Turvallisuustoimialan huippuporukkaa ja saat tästä tehtävästä erinomaista kokemusta suurleirin järjestämisestä.

Leiriensiapu / Lääkintä

Ensiavussa työskentelee lääkärin lisäksi joukko terveydenhuollon ammattilaisia. Leirillä on oma ambulanssi, kiertävä mobiiliyksikkö ja jalkapartioita. Ensiavun työntekijät tunnistat vihreästä liivistä.

Leirialueella on oma ensiavun päivystyspiste sekä leirisairaala, jossa on 24/7 päivystys.
Harjoitusalueilla on ensiapupäivystys aina koulutuksen ollessa käynnissä. Ensiapupisteet tunnistat vihreästä rististä. Jos tapaturma tai sairaus yllättää leirin aikana, niin ensiavusta saat asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua kellon ympäri.

Kaipaamme leirin lääkintään täysi-ikäisiä terveydenhuollon ammattilaisia ja opiskelijoita. Tehtäviä löytyy laidasta laitaan aina ensiapupisteen ja vuodeosaston pyörittämisestä leiriambulanssiin ja leirialueella liikkuviin ensiapupartioihin. Toivomme hyviä yhteistyötaitoja ja reipasta leirimieltä työntekijöiltämme. Toimimme 24/7, joten työvuoroja voi tulla myös ilta- ja yöaikaan.

Leiripalokunta

Leiripalokunta vastaa leirin paloturvallisuudesta, telttojen lämmityslupien jakamisesta, sammutusvesialtaiden tarkastuksista, pelastusvalmiuden ylläpitämisestä sekä tarvittaessa neuvoo, opastaa ja kouluttaa paloturvallisuudesta. Leiripalokunta varmistaa leiriläisille omalta osaltaan turvallisen leirin. Leiripalokunta toimii keskeytymättä koko leirin ajan 24/7.
Haemme neljää ryhmänjohtajan koulutuksen omaavaa sammutusryhmän varajohtajaa, kahdeksaa savusukelluskelpoista sammutusmiestä ja 16:ta vähintään nuorempaa sammutusmiestä. Hakijoista toivotaan vähintään 12 henkilön omaavan C-ajokortin ja B-ajokortista on etua kaikille hakijoille.
Tarvitset ehdottomasti sujuvaa suomen kielen taitoa, hyvää yhteistyökykyä, kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta, huumorintajua sekö oma- aloitteista asennetta.

Lisäksi toivomme turvallisuuslähtöistä asennetta sekä aiempaa kokemusta nuorten kanssa toimimisesta. Tärkeintä kuitenkin on halu ja motivaatio oppia lisää yhteistoiminnasta ja rohkeus kokeilla uusia asioita. Pääset osaksi leiripalokunnan huippuporukkaa ja sinun näkemyksiäsi kuunnellaan tarkasti. Leiripalokunta toimii neljässä vuorossa ja yksi työvuoro on aina 8 tuntia.

Saat tästä tehtävästä erinomaista kokemusta suurleirin järjestämisestä sekä lisättyä osaamistasi sammutusryhmässä toimimisesta.

Toimisto

Eldiksellä toimisto on iso toimiala, jonka alle mahtuu monta muutakin asiaa kuin varsinaisia toimistotöitä. Toimisto vastaa leirin hallinnollisesta puolesta, pitää lukua ketä leirillä on, leirin aikaisesta ilmoittautumisesta, leirin todistuksista ja monesta muusta asiasta, jotka eivät välttämättä näy leiriläisille kuin siinä, että asiat sujuvat hyvin. Toimistopäällikkönä toimii Sari Tuuri-Salonen ja varatoimistopäällikkönä Katja Kaurala, molemmat Malmin VPK:sta.

Kanttiini toimii Eldiksellä toimiston alaisuudessa, ja kanttiinin tehtävän tietävät kaikki: pitää leiriläiset hyvällä tuulella! Kanttiinia vetää Minna Jäntere Turun VPK:sta, muutamankin leirin kokemuksella. Kanttiiniin tarvitaan tekijöitä leirille, niin itse myyntiin kuin tavaran liikutteluun, joten jos omaat hyvän huumorintajun ja reippaan otteen työhön, tule kanttiiniin töihin leirin ajaksi!

Tuotemyynti on Eldiksellä ihan omaa luokkaansa, leirille on tehty mm. ihan oma mallisto, ja vielä ekologisesti kestävin ratkaisuin. Tuotemyynnistä ja sen suunnittelusta vastaa Eija Holmberg-Lehto Tammisalon VPK:sta pienen mutta tehokkaan tiiminsä kanssa.

Infopistettä pyörittää Anne Vaittinen Nummelan VPK:sta, ja tähän porukkaankin mahtuisi vielä muutama tekijä. Saattaa olla leirin mukavimpia tehtäviä, infopisteen tyypit nimittäin kiertelevät leiriläisten keskuudessa, pääsevät tapaamaan nuoria, ja samalla tietävät kaiken tietämisen arvoisen.

Tietohallintoa leirillä pyörittää tiiminsä kanssa Tuomas Haverinen Rajakylän VPK:sta, heidän vastuullaan on erilaisten järjestelmien yhteensovittaminen, tietoturvan miettiminen ja monta muuta tietotekniikkaan liittyvää asiaa.

Henkilöstöhallinnan erilaisten työtehtävien osalta leirillä hoitaa Camilla Elgland Paloniemen VPK:sta. Hän hallinnoi leirillä olevia avoimia paikkoja ennen leiriä, ja leirin aikana ns. Työvoimapankkia.

Viestintä

Viestinnän toimiala jaottuu kolmeen eri osastoon.

Viestintä

Viestinnän tehtävä on välittää informaatiota, leiristä tuleville leiriläisille, kotiväelle, palokunnille, leirin yhteistyökumppaneille ja palokunnan ulkopuolisille henkilöille. Viestimme monella eri tapaa ja useissa medioissa, kuten esimerkiksi nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse ja unohtamatta myös perinteisetä postia! Viestintään tarvitaan hyviä tyyppejä, jotka ovat oma-aloitteisia, hyvällä asenteella varustettuja ja kaikenpuolin hyviä tyyppejä! Tehtävää on valtavasti!

Toimitus

Toimituksen tehtävä on kirjoittaa juttuja leiriprojektista ja palokuntatoiminnasta. Perinteisen leirilehden sijasta toimituksen jutut tulevat valokuvien, tekstin ja videoiden muodossa leirin omalle uutissivustolle uutiset.eldis22.fi. Lisäksi suunnitelmissa on lähettää leiriltä ihka aitoja live-lähetyksiä mm. uutisten muodossa!

Toimitukseen tarvitaan hyviä tyyppejä, jotka ovat oma-aloitteisia, hyvällä asenteella varustettuja,  omaat jonkun seuraavista taidoista; loihdit sanallisesti mahtavia juttuja, kamera pysyy turistia varmemmin kädessäsi, videokuvaat sujuvasti muitakin kun perheen lomareissuja, loihdit upeita grafiikoita koneella tai olet superinnokas opettelemaan jotain edellisistä!

Leiriradio

Leiriradio tuottaa mahtavaa ja erityisesti viihdyttävää sisältöä aidoilla radiotaajuuksilla leirin aikana. Kotiväkeä olemme ajatelleet myös nettiradion muodossa, josta voitte kuunnella fiiliksiä leirillä myös etänä!  Leiriradioon tarvitaan hyviä tyyppejä, jotka ovat oma-aloitteisia, hyvällä asenteella varustettuja ja joilla on sana hallussa, ei mene kieli keskelle suuta hieman tiukemmassakaan paikassa. Asenne ratkaisee tässäkin hommassa!

Vieritä ylös
Skip to content